Hopp til innhold

Slik blir nye Charlie Hebdo

PARIS/OSLO (NRK): Humoristane bak Charlie Hebdo seier den nyaste utgåva ikkje er ei «siste ære» til dei drepne, men at dei skal gjere det einaste dei kan: Å få folk til å le.

Magasinet Charlie Hebdos første utgave etter terroren. Satiremagasinet kommer denne gangen med et opplag på 3 millioner. Vanligvis er opplaget på 60 000.

OVERSETT: Charlie Hebdo blir oversett til 16 språk og kjem ut i tre millionar eksemplar, mot 50.0000 som er det vanlege opplaget. Det er også venta at 200 blad kjem til Norge.

Onsdag så vil det satiriske magasinet Charlie Hebdo kome ut for første gong etter at fleire av deira medarbeidarar blei drepne:

– Det ligg i magasinet si ånd å få folk til å le. Dette blir ikkje ei utgåve som er ei siste ære til dei drepne, sa avisa sin advokat Richard Malka til radiokanalen France.

Teikningane gjort av dei drepne

Magasinet er vanleg vis på 16 sider, men denne gongen så blir det korta ned til åtte sider.

–Me skal finne plass til teikningar frå alle, også dei som ikkje er her lengre. Me er litt forsinka og det er litt kaos, men alle her vil at me skal få dette til, fortel sjefredaktør Gereard Biard til Le Figaro.

Framleis kontroversiell

Før terrorangrepa så kom Charlie Hebdo ut i 50.000 eksemplar for kvar utgåve. Angrepa har ført til mykje sympati frå folk over heile verda. Det igjen har ført til at det denne gongen blir trykka opp tre millionar eksemplar som skal sendast ut til fleire land enn før.

Og dei bak Charlie Hebdo må nok vente seg ein del kontrovers rundt den komande utgåva. På framsida kan ein sjå ein gråtande karikatur av profeten Mohammed som held eit skilt der det står «Eg er Charlie».

I tillegg så står det over «Alt er tilgjeve». Det var nettopp karikaturane av Mohammed som terroristane sa var årsaka til angrepet.

Kulturstrøm

 • Emil slipper protestlåt med russiske Ekaterina

  Låten som samiske artisten Emil Kárlsen spilte inn med russiske Ekaterina Efremova ble i lys av Russlands invasjon av Ukraina en sterk protestlåt.

  Fredag slipper Kárlsen singelen med tittel på tre språk – «Min áiggis – Ближе, чем кажется (In Our Days – Closer Than it Seems)», spilt inn i kjølvannet av at begge skulle opptre under Barentsrådets toppmøte i Tromsø i november i fjor, det melder NTB. – Tema for låten ble naturligvis farget av begivenheten, med ønske om å bevare fred og gode toner mellom folk og land. sier Karlsen. Videre sier han at det er viktig at vi ikke mister kontakten med de fredelige krefter hos våre nabofolk.

  Samiske Emil Kárlsen slipper det som ble en ekstra aktuell protestlåt sammen med russiske Ekaterina Efronova fra Murmansk. En av verselinjene lyder: "Vi er nødt til å holde den skjøre verden i håndflata vår". Foto: Evgeny Velichko / Ørjan Marakatt Bertelsen NTB kultur
  Foto: Evgeny Velichko / Ørjan Marakatt Bertelsen NTB kultur
 • Ber regjeringen fjerne taket på den norske ordningen

  Meghan Beaton i Filmkommisjonen mener Norge har verdens minst konkurransedyktige insentivordning.

  Slik den er i dag har Norge en fast pott med penger, eller et tak, som deles ut til noen heldige produksjoner.

  Kulturminister Anette Trettebergstuen sier hun jobber for å fjerne det øvre taket.