Derfor gikk det galt med Rock City

50 millioner kroner er blitt spyttet inn i det nasjonale ressurssenteret for rock og pop i Namsos. Men fortsatt sliter mange i musikkbransjen med å skjønne hvilken rolle senteret er tenkt å ha.

Rock City

Rock City Namsos er nede for telling etter betydelig økonomisk rot.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Det nasjonale ressurssenteret for rock og pop, Rock City i Namsos, er preget av økonomisk rot og indre stridigheter – over ett år at senteret åpnet i 2011.

Til sammen skylder senteret 30 millioner kroner, og det er stor usikkerhet rundt finansieringen av den framtidige driften.

Onsdag møttes musikkmiljøet på By:larm i Oslo for å diskutere hvilken nytte de har hatt av senteret så langt, og hvilke behov de har fra et slikt nasjonalt senter.

– Vi har hatt lite dialog med Rock City. Medlemmene våre har verken hørt eller sett noe til Rock City, sa leder Jørgen Skauge i Brak, en organisasjon som fremmer musikkmiljøet i Bergen og Sogn og Fjordane.

Arbeidet med det nasjonale ressurssenteret har pågått i flere år.

Stortinget vedtok å opprette Rock City allerede i 2005, og siden fulgte flere år med planlegging, før det kom i drift i november 2011.

Debatt om Rock City Namsos under By:Larm

Rock City Namsos ble debattert under By: Larm onsdag. Fra venstre: Ragnhild Kvalø–NT-Fylkeskommune, Line Endresen (Daglig leder, Norsk Rockforbund), Maria Engström (styremedlem, Rock City), Jørgen Skauge (Daglig leder, BRAK), Christian Wadahl Uhlen (kst. daglig leder, GramArt).

Foto: Marius Helge Larsen / NRK

– Vognen foran hesten

Rock City i Namsos er tiltenkt en rolle som en overordnet aktør, som kan bidra med kompetanse til norske musikkorganisasjoner og -aktører.

Men mange av aktørene som møtte i debatten på By:larm, sliter med å se det fulle utbyttet av satsingen så langt.

Christian Wadahl Uhlen, Daglig leder i Gram Art

Christian Wadahl Uhlen, Daglig leder i GramArt.

Foto: Marius Helge Larsen / NRK

Christian Wadahl Uhlen, daglig leder i artistorganisasjonen GramArt, har en klar oppfatning av hva som gikk galt.

– All ære til visjonen. Problemet er at midlene ble bevilget før man hadde definert oppdraget godt nok. Spørsmålet er om pengene kunne vært brukt mer hensiktsmessig, sånn at vi kunne ha fått mer ut av det, sier han.

Wadahl Uhlen mener at man med opprettelsen av Rock City, satte vognen foran hesten, og glemte å se hvor det reelle behovet lå før man satte i gang.

– Det som trengs er en måte å håndtere hverdagen til artister og andre aktører i bransjen på. Vi trenger ikke flere byråkrater. Her hadde man et stortingsvedtak om å etablere et kompetansesenter, uten å ha etablert hva det kompetansesenteret egentlig skal jobbe med, sier han.

– Sløst bort

Per Mygland, daglig leder i Made, artist management

Per Mygland, daglig leder i Made artist management.

Foto: Ina Strøm / NRK

En av de mest engasjerte aktørene i salen under debatten, var Per Mygland.

Han er daglig leder i managementbyrået Made, og representerer i så måte en av aktørene litt lenger nede på «gatenivå» i bransjen.

Mygland sier rett ut at han synes Rock City er sløseri, og stiller seg bak utsagnet om at det ikke trengs flere byråkrater i musikkbransjen.

– Det er vi som skaper verdiene, ikke organisasjonene. Jeg har jobbet i bransjen omtrent like lenge som Rock City-prosjektet har eksistert, men første gang jeg hørte om dem var rett før jul, påpeker han.

– Hva sier det deg?

– Det sier meg at de ikke vet hva de er. Etter sju år snakker de om hva de kan bli under dagens debatt. Da er millionene staten har brukt på Rock City sløst vekk, sier han.

I stedet for et senter som Rock City Namsos, etterlyser Mygland mer næringsrettet støtte til bransjen.

– Det som har hjulpet oss desidert mest, og på en mest konstruktiv måte, er den næringsrettede støtten vi har fått fra Innovasjon Norge, sier han.

– Engangsinvesteringer

Daglig leder i Rock City Namsos, Åsmund Prytz

Daglig leder i Rock City Namsos, Åsmund Prytz, besvarte spørsmål fra en fullsatt sal under onsdagens debatt.

Foto: Marius Helge Larsen / NRK

Daglig leder i Rock City, Åsmund Prytz, er ikke enig i at pengene som er spyttet inn i prosjektet har vært bortkastet.

– En stor del av pengene som er brukt til nå har gått til engangsinvesteringer. De har gått til opprettelsen av et opplevelsessenter, og til etableringen av selve Rock City Namsos, sier han.

Rock City har nå satt i gang en ryddeprosess for å få orden på økonomien, og komme skikkelig i gang med arbeidet.

– Men vi opplever allerede at vi er relevante og av betydning for de miljøene vi er i kontakt med. Og flere av prosjektene våre har vært vellykkede, blant annet kurset i arrangementsledelse som vi arrangerer sammen med Høgskolen i Trøndelag, sier Prytz.

– Luftig mandat

Prytz er enig i at oppdraget til Rock City Namsos kanskje ikke har vært tydelig nok definert.

– Vårt mandat har vært ganske luftig. Du kan fylle det med ganske mye forskjellig. Nå skal vi se på hvilke konkrete prosjekter og hva vi kan fylle det mandatet med av innhold, sier Prytz.

– Er ikke det i seneste laget?

– Det får andre bedømme. Det viktigste er at vi ser på det nå. Og det gjør vi, sier han.

Staten har gitt 17,1 millioner kroner i støtte til Rock City Namsos, fylkeskommunen har gitt 20,3 millioner kroner, mens Namsos kommune har bidratt med 12,5 millioner kroner.

28. februar er det kommunestyremøte i Namsos kommune om Rock Citys framtid.

Kulturdepartementet og fylkeskommunen og har gjort det klart at det er uaktuelt med en økonomisk hjelpepakke til ressurssenteret.

Kulturstrøm

  • – Bringer lite nytt til torgs

    – Kjønnsorgan på skjerm og nakne kropper på scenen er gammelt nytt. Ut over dette virker det ikke som om de som står bak musikalen «Gullstrupen» faktisk hadde en tanke om å være nyskapende, skriver NRKs teaterkrtiker etter å ha sett premieren på det som er blitt kalt «verdens første pornomusikal» i Oslo lørdag.

  • Filmstjernen arrestert mange ganger

    Den 81-årige filmstjernen Jane Fonda er lidenskapelig opptatt av klimakampen. Og hun er ikke redd for å bli lagt i lenker for saken.