NRK Meny
Normal

Den svenske FRA-loven

Rett før mange av oss tok sommerferie, ble det vedtatt en avlyttingslov i Sverige som kan få betydning også for oss nordmenn. Den såkalte FRA-loven, innebærer at den svenske staten skal få lov til å overvåke internett- og telefontrafikk som går inn og ut av Sverige. Loven gjorde den politiske sommerferien ekstra heit i vårt naboland.

Hør Kurer 110: Den svenske FRA-loven

FRA står for Försvarets Radioanstalt, og den såkalte FRA-loven har fått sitt navn fordi det er FRA som skal få spane på all kabelbåren trafikk.

I programmet møter du en av Sveriges fremste medieanalytikere, Martin Jönsson. Jönsson, som også er sjef for Svenska Dagbladets nettutgave www.svd.se står bak mediebloggen http://blogg.svd.se/reklamochmedier .

Han er også gjesteprofessor i journalistikk ved Göteborgs universitet. Jönsson forteller Kurers lyttere om hvordan den svenske striden har artet seg.

Ingen FRA-lov i Norge

Direktør i Datatilsynet, Georg Apenes, gir oss sin vurdering av saken, og mener en slik lov ikke kunne blitt vedtatt her hjemme. Likevel mener han det er grunn til å ta loven alvorlig, fordi mye norsk mailtrafikk rutes via servere i Sverige.

Trine Skei Grande (Venstre) oppfordrer regjeringa til å engasjere seg i saken og prøve å påvirke svenskene.

Jørund Leknes, politisk rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, svarer på kritikken fra opposisjonen og forklarer hva regjeringa nå foretar seg i saken.

Leknes mener også at en lignende lov ville vært umulig i Norge i dag.

Samferdselsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil nå vite mer om hvordan FRA-loven berører nordmenn. Datatilsynet og Post- og Teletilsynet har nå fått i oppgave å finne ut konsekvensene, og skal levere sine rapporter til departementene innen 31. oktober.