NRK Meny
Normal

Deltid i Helvete

De som angrer sine synder kan flytte fra Inferno til Skjærsilden. Der kan de «rette opp att alle feila fra i går» og komme seg videre i Evigheten.
De som ikke er innstilt på anger og bot går det verre med

Inferno
Foto: Wikipedia

Hør: Studio Sokrates: Synd & tilgivelse del 2 20.11.2010

Vendetta og Contrapasso
Dante legger ikke skjul på hvordan syndere som ikke angrer blir behandlet i Inferno. Han nevner to forhold, Contrapasso og Vendetta. Contrapasso er en form for gjengjeldelse der synderen skal forhindres i å gjenta sine synder. Folk som har drevet med spådomskunst og skuet inn i framtiden får hodet sitt vridd om, slik at de ikke kan se framover i det hele tatt – de blir for alltid tilbakeskuende.

Vendetta er sterkere lut i følge filosof Elin Svenneby: « Vendetta er en hevn der man selv utsettes for det en har utsatt andre for, den syndige handlingen gjentas til evig tid slik at den straffer seg selv. Den som unnlater å gi en tørst vann, skal selv tørste til evig tid. Den som unnlater å la Dante komme hjem til Firenze (Pave Bonifacius VIII), skal selv bli hjemløs og havne på 8. nivå i Inferno.» I dag kjenner vi uttrykket fra italiensk mafia – der det betyr blodhevn.

Skjærsild og Reparatio
Men Inferno er ikke helt uten utveier. Den botferdige, den angrende kan slippe ut – og over i skjærsilden. Elin Svenneby: «Den jorden som ble sprengt ut for å gi plass til helvete, danner et fjell på undersiden av jordkulen, stikk motsatt Jerusalem, og kalles Skjærsildfjellet. Her strever syndige mennesker seg møysommelig opp mot toppen, i forvissning om at frelsen venter dem.»

Skjær betyr lys, klar, tander – og Dantes skjærsild er et sted der de angrende synderne lærer å rette opp sine feil, lærer å leve sammen med andre, og der alle – etter en tid – vil komme seg videre til Paradiset – og bli «santi», hellige.

Elin Svenneby:

«Hvert enkelt individ har en plass som venter på seg. Det er 9 ulike nivåer i Inferno, og det blir verre og verre og kaldere og kaldere jo lenger inn en kommer – helt innerst sitter Den onde selv fastfrosset i isen og flakser og sender iskulde utover. Derfor er ”det varmeste stedet” i helvetet altså det ytterste og minst kalde. Stakkars Aristoteles for eksempel befinner seg der – til evig tid. Det er også 9 nivåer i Skjærsilden og 9 himler eller krystallkuler rundt jorden. »

Musikken:
Som støttepilarer til gjennomgangen av Dantes Inferno har Knut Borge valgt ut to nummer fra samarbeidet mellom arrangøren Marty Paich og vokalisten Mel Tormé:

NB: Du må ha Spotify for å høre denne musikken.
1: Let's face the Music and Dance

2: The House is haunted by the Echo of your last goodbye