De bak Reinlykke

Mange personer er involvert i en så stor produksjon som Reinlykke. Her er de mest sentrale.

Kåre Johannes Inderberg og Halvard Jakobsen jobber med Reinlykke

Kåre Johannes Inderberg og Halvard Jakobsen sitter i siste ledd av produksjonen og gjør ferdig Reinlykke.

Foto: Tore Meek / NRK

Det er en møysommelig prosess å lage en TV-serie. Mange er involvert i alt fra opptak til redigering og etterarbeid.

Reinlykke  er en stor produksjon i NRK-sammenheng. I løpet av månedene med Eira-familien ble det gjort over 300 timer med opptak.

De 300 timene har blitt til fem og en halv time ferdig TV.

Her er de mest sentrale som har satt sin signatur på Reinlykke:

 Ánne Márjá Graven, logger og oversetter

- Min jobb har vært å gå gjennom alt av råstoff (over 300 timer). Jeg har skrevet ut det folk sier og det som skjer. Alt legges inn i et datasystem. Dermed kan de som klipper sammen søke opp situasjoner og samtaleemner. Jeg har brukt over et år på jobben.

Johan Einar Skålvoll, Reinlykke

Johan Einar Skålvoll har brukt mange timer i redigeringsrommet for å finne frem til klippene som skal være med i hver episode.

Foto: Tore Meek / NRK

Nils John Porsanger, reporter

Nils John har stått for de fleste intervjuene, men har også jobbet som fotograf og lydmann under opptak.

Arne Schei, lydmann

Store deler av lyden du hører i Reinlykke er tatt opp av Arne.

Einar Andreassen, fotograf

Med sine fantastiske naturbilder har Reinlykke blitt en stor visuell opplevelse. Mye av æren for det skal Einar ha.

Johan Einar Skålvoll, klipper

- Jeg foredler råstoffet som Ánne Márjá har logget. Jeg går gjennom og klipper ut biter som jeg setter det sammen til historier. En annen oppgave jeg har er å legge teksting på klippene som jeg sender videre.

Johan Einar har jobbet med Reinlykke siden mars 2006.

Har også jobbet med: Faktor og Eldrebølgen

Halvard Jakobsen, redaktør

- Jeg har ansvar for innholdet i hver episode og bestemmer hva som skal være med og hva som skal kuttes bort. Jeg sitter i siste ledd av produksjonen og finklipper og justerer hver episode slik at de blir sendeklare.

Har også jobbet med: "Røst", "Eldrebølgen", Faktor og barne-tv.

Kåre Johannes Inderberg, postproducer

Kåre Johannes Inderberg, Reinlykke

Kåre Johannes Inderberg.

Foto: Tore Meek / NRK

Sitter sammen med Halvard i enden av produksjonsrekka og setter sammen og finklipper hver episode.

Har jobbet med: "Norsk rocks historie", "Røst", "Eldrebølgen", Ut i naturen, Festivalsommer fra Riddu-festivalen i Kåfjord og "Ugler i mosen".

Gunnar Hammer

Gunnar A. Hammer, Reinlykke

Gunnar Hammer har jobbet med Reinlykke helt siden arbeidet begynte i 2004.

Foto: unknown / NRK

- Jeg har vært med serien helt siden vi begynte for fullt i 2004. Jeg sto for research, gjorde utvelgelsen av hvilke familiemedlemmer vi skulle ha med (casting) sammen med Liv Inger Somby. Jeg hadde også regi under opptak. Min jobb i sluttfasen er å gå gjennom råstoffet. Jeg velger ut historier som skal være med i hver episode. Historiene har vi på forhånd snakket mer eller mindre gjennom.

Gunnar var den første som begynte å jobbe med Reinlykke.

Tidligere: Jobbet barne-TV, "Midt i planeten"

Hans Børge Hartvigsen, forredigerer

- Jeg får råstoffet fra Gunnar som jeg klipper ned til grovversjoner av historier som skal være med. Jeg har også vært med under det meste av arbeidet med denne TV-serien.

Tidligere: "Røst" og "Norsk rocks historie"

Hans Børge Hartvigsen, Reinlykke

Hans Børge Hartvigsen har blant annet tatt mesteparten av bildene du kan se i bildegalleriene på denne siden.

Foto: unknown / NRK

Nils Petter Christensen, lydbearbeiding

I mange tilfeller trenger lyden fra opptak etterbehandling for å gi det bidraget til opplevelsen som man ønsker. Dette arbeidet har Nils Petter gjort.

Elin Østraat, redaksjonssjef

I tillegg til å være leder for avdelingen var det Elin som i utgangspunktet hadde ideen til en TV-serie om reindriftssamer.

Anna Irene Olsen, økonomimedarbeider

Anna Irene har vært helt uunnværlig. Hun har holdt styr på et stort produksjonsregnskap og loset prosjektet trygt i havn.

Anne Mari Svendsen, prosjektleder

- Jeg har ansvar for hele prosjektet. I det ligger både administrativt, økonomisk og journalistisk ansvar. Dessuten må jeg planlegge fremover slik at vi er sikre på å få prosjektet i havn.

Reinlykke er egentlig en ganske atypisk produksjon fordi så få har vært med hele veien fra ide til ferdig produkt.

Kulturstrøm