Frp vil stemme mot egen regjering

I dag må fire statsråder til Stortinget for å svare på om sikkerheten er godt nok ivaretatt av digital radio. Frp stemmer for å utsette slukking av FM-nettet.

I dag skal kulturministeren og tre andre statsråder redegjøre for Stortinget om slukkingen av FM-nettet - og overgangen til digital radio, eller DAB.

Det er bare uker igjen til de første FM-båndene slukkes. Og helt på tampen har usikkerheten begynt å spre seg blant politikerne på Stortinget.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker forsikring om at beredskapen ved overgangen fra FM til DAB blir opprettholdt, og fire av regjeringens statsråder må i dag overbevise resten av Stortinget om at det går som det skal.

– Beredskapen er ivaretatt

Justisminister Anders Anundsen var først ut på talerstolen i Stortinget i dag.

Han viste til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og beredskaps rapport, hvor DBS konkluderer med at beredskapen er ivaretatt.

– Rapporten til DSB konkluderer med at beredskapen er ivaretatt. DSB konkluderer samlet med at de beredskapsmessig konsekvensene ved slukkingen er usikre, men mest sannsynlig er små, sier Anundsen.

Likevel understreker Anundsen at det i en overgangsfase vil være flere som har feil mottak i bil.

– Dette vil være sårbart og vi kan ikke utelukke enkelthendelser, men DSB viser til at dette henger sammen med selve teknologiskiftet i seg selv, sier Anundsen

– Stemmer mot egen regjering

Frps mediepolitiske talsmann, Ib Thomsen, sier han er beroliget for beredskapen i landet etter justisministerens redegjøring, men likevel stemmer Frp for sitt eget forslag, altså å avbryte slukkingen av FM-nettet.

– Frp holder på sitt forslag. Hvis det ikke blir flertall for dette, stemmer vi for SV sitt forslag om å følge utviklingen nøye, sier Thomsen fra Stortingets talerstol.

Med dette stemmer Frp mot regjeringens politikk. Forslaget begrunnes med hensynet til beredskap og forbrukere.

I 2011 stemte samtlige partier på Stortinget, med unntak av Frp, for innføring av DAB og slukking av FM. Frp holder i dag på sitt, de ønsker avbrytelse av FM-slukkingen.

Stortingsrepresentant for KrF, Geir Jørgen Bekkevold, mener Frp med dette viser mistillit til egen regjering, og stemmer selv mot Frps forslag.

– Kloke eller ikke

Arbeiderpartiets Hadia Tajik spør Anundsens om han syns Frps forslag om å stanse FM-slukkingen er klokt.

På det svarer Anundsen følgende:

– Regjeringen gjennomfører det Stortinget vedtar, enten vedtakene er kloke eller ikke.

En omfattende undersøkelse viser at 7 av 10 allerede har skaffet seg en DAB-radio. Og det er bare en måned igjen til FM-båndet skal slukkes. Nordland er først ute i januar 2017.

Arbeiderpartiet ønsker i dag forsikringer fra regjeringen om at det er trygt å gå fra FM til DAB.

Og Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen, sier at hun nå er bekymret for noe annet enn slukkingen av FM-nettet.

– Jeg er bekymret for spillet til Frp. Folk er urolige på grunna av Frps påstander om at beredskapen er truet. Det er Frp som er skyld i at folk ikke har kjøpt DAB enda, og nå er det for sent å snu, sier Trettebergstuen.

Kulturstrøm