Coke TV felt for reklame rettet mot norske barn

Matbransjens Faglige Utvalg har felt Coca-Cola Norge for brudd på retningslinjene som regulerer markedsføring mot barn og unge. Mener de bruker virkemidler med særlig appell til barn.

Skjermdump fra Coke TVs YouTube-kanal

MFU har i sitt vedtak lagt spesielt vekt på at Youtube-kanalen Coke TV tar i bruk programledere og gjester som appellerer til barn og unge. Jarl Andersen og Markus Bailey, som er svært populære blant barn og unge, er blant profilene som ofte er med på videoene.

Foto: Skjermdump, YouTube

Vedtaket kommer etter at Forbrukerrådet i oktober klaget inn brusprodusenten Coca-Cola Norges YouTube-kanal til bransjens eget organ for etiske retningslinjer innen markedsføring, Matbransjens Faglige Utvalg (MFU).

Bakgrunnen for klagen var at Forbrukerrådet mener Youtube-kanalen markedsfører usunne produkter mot barn og unge.

Etter å ha vurdert klagen har MFU nå kommet frem til en avgjørelse: Enkelte av episodene på YouTube-kanalen Coke TV er i strid med retningslinjene for markedsføring mot barn.

Programledere med særlig appell til barn

I vedtaket trekker MFU spesielt frem at:

  • Kanalen kombinerer programledere eller gjester med særlig appell til barn
  • Kanalen har programledere eller gjester som gjør aktiviteter som særlig appellerer til barn
  • Kanalen er ikke tydelig nok merket «reklame»

– Dette er samlet sett i strid med MFUs retningslinjer, konkluderer utvalget.

Forbrukerrådet klaget i utgangspunktet Coke TV for å være i strid med retningslinjene for barn under 13 år, og for å være uaktsomme overfor ungdom i alderen 13 til 18 år.

MFU har felt Coca-Cola Norge for brudd på punkt 2 i retningslinjene, som gjelder markedsføring særlig rettet mot barn under 13 år.

Utvalget har imidlertid konkludert med at de ikke vurderer reklamen som uaktsom overfor gruppen 13 til 18 år, men legger til at de mener det er et forbedringspunkt med hensyn til aldersgrense for konkurranser.

Dennis Vareide og Markus Bailey på CokeTV

I sin endelige avgjørelse trekker MFU frem en episode fra Tusenfryd. – Selv om det er aktører over 16 år som gjennomfører stunts, er innholdet av en slik karakter at det må antas å ha størst interesse for de yngre aldersgruppene, altså under 13 år, heter det i vedtaket.

Foto: Skjermdump/YOUTUBE

– Reklame forkledd som underholdning

Forbrukerrådet sier at de er fornøyd med deler av vedtaket, og at de forventer at Coca-Cola Norge følger vedtaket og skjerper rutinene for egen reklameproduksjon.

De synes imidlertid MFU burde ha felt brusprodusenten for å opptre uaktsomt også overfor ungdom i alderen 13 til 18 år, og synes ikke Utvalgets vedtak beskytter disse barna godt nok.

– Det er skuffende at utvalget ikke slår hardere ned på reklamen, som er forkledd som underholdning, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Gunstein Instefjord

Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet mener politikerne må komme på banen for å slå hardere ned på markedsføring rettet mot barn og unge.

Foto: Forbrukerrådet

Forbrukerrådet sier videre at de mener MFU unnlater å utvikle en praksis som gir klarhet i hva som ligger i aktsomhetsparagrafen overfor ungdom.

Sekretariatsleder Wenche Jacobsen i MFU viser til at aktsomhetsnormene i deres retningslinjer er de samme som i markedsføringsloven.

Sekretariatsleder Wenche Jacobsen i MFU

Sekretariatsleder Wenche Jacobsen i Matbransjens Faglige Utvalg.

Foto: Matbransjens Faglige Utvalg

Krever at politikerne tar ansvar

Instefjord mener avgjørelsen viser at bransjen i realiteten har stor frihet til å markedsføre usunne produkter til barn over tretten år.

– Det er beklagelig at dette ikke slås hardere ned på. Det hersker ingen tvil om at Coca-Cola aktivt retter markedsføringen mot ungdom på YouTube og i sosiale medier.

Fagdirektøren sier at det bør være et politisk ansvar å sikre ordninger som beskytter barn mot denne formen for markedsføring, i stedet for å overlate det til bransjen alene.

– Dersom barn skal få den beskyttelsen de trenger, er det åpenbart at politikerne må komme sterkere på banen.

– Begrenses av aldersgrensen

I et svar til NRK skriver Coca-Cola Norge at de har mottatt vedtaket fra MFU.

De understreker at de er fornøyde med MFUs vurdering av at YouTube-kanalen gjennom sine videoer ikke utnytter sårbarheten til et ungt publikum for å markedsføre sine produkter.

Coca-Cola Norge fremhever også at de tar i bruk et aldersfilter og innstillinger på kanalen, som begrenser hvem som får vite om konkurransene deres.

I sitt svar til MFU viser også brusprodusenten til at YouTube har 13 års aldersgrense for å opprette en profil på YouTube, noe de også mener begrenser barns mulighet til å kommentere under videoene.

I tillegg legger de vekt på at Coke TV er ment å treffe kjernemålgruppen «unge voksne», altså personer i aldersgruppen 15 til 25 år.

– Samtidig registrerer vi at MFU trekker frem to episoder der Utvalget mener totalbildet gjør at disse isolert sett er i strid med MFUs retningslinjer, og at Utvalget mener markedsføring og aldersgrensene på konkurranser kan merkes tydeligere. Vi vil gå dypere inn i vurderingene som er gjort i tiden som kommer, samt gå i dialog med partnere og MFU om hva dette innebærer for vår markedsføring på YouTube.

Kulturstrøm

  • Tottori suser forbi Knerten

    «Knerten og sjøormen» har regjert på toppen av kinolisten helt siden premieren 3. juli. Men etter helgen må den se seg slått. Nykommeren «Tottori. Sommeren vi var alene» går nemlig rett til topps etter helgens visninger. Totalt har 5 891 publikummere funnet veien inn i salen for å se Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsens ferske film (NTB).

    Vega (Vega Østin) og Billie (Billie Østin) blir avhengige av hverandre i «Tottori! Sommeren vi var alene»
    Foto: Norsk Filmdistribusjon/Chezville AS