Coca-Cola vil ha Irving-forklaring

Brusgiganten annonserer tungt på TV2, og reagerer på kanalens sponsing av den kontroversielle forfattaren.

David Irving

David Irving fekk stor mediemerksemd under opphaldet i Noreg.

Foto: MARKUS LEODOLTER / AFP

Mandag kom det fram at TV2 hadde sponsa reise og opphald for David Irving, for å intervjue han i programmet Tabloid.

I Oslo var det store demonstrasjonar då forfattaren, som er kjent for å ha fornekta Holocaust , kom til TV2-huset.

No reagerer også Coca-Cola, ein av TV2s største annonsørar.

Verdas største brusprodusent vil ha eit møte med TV2 for å få klarlagt kanalens redaksjonelle vurderingar.

- Handlar om merkevarebyggjing

Stein Rømmerud, Coca-Cola

Stein Rømmerud i Coca Cola Norge.

Foto: Coca-Cola

- Vi vil ha dialog med TV2 om denne saka her. Vi synest det er naturleg å spørje dei om kva som ligg bak, og så får vi gjere oss opp ei meining i kjølevatnet av det, seier kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Norge Stein Rømmerud.

Han presiserer at Coca-Cola ikkje kjem til å boikotte TV2, eller leggje føringar på innhaldet til kanalen.

- Vi er ein fleirkulturell arbeidsplass, og har sjølvsagt notert oss denne saka. Vi vil ta den opp med TV2, men vi endrar ikkje marknadsplanane våre utan å ha dialog med TV2 først.

- Kvifor er det viktig for Coca-Cola å ta denne samtalen?

- Vi er veldig medvitne kva medier vi marknadsfører oss i, dette handlar om merkevarebyggjing.

- Villspor

Trond Blindheim

Trond Blindheim, rektor ved Markedshøyskolen.

Foto: Markedshøyskolen

Rektor ved Markedshøyskolen, Trond Blindheim, meiner Irvings besøk i Norge hadde stor nyheitsverdi, og at det er heilt vanleg at tv-stasjonar betalar reiseutgiftene til gjestane sine.

- Her er Coca-Cola på eit formidabelt villspor. Det er ikkje slik at ein marknadssjef i TV2 eller ein av annonsørane kan leggje seg opp i den redaksjonelle linja til eit medium.

- Men er det ikkje greitt at Coca-Cola ber opp eit møte?

- Nei, det synest eg er det dummaste eg har høyrt. Vi har ei grunnlov i dette landet som stadfestar at det er ytringsfridom for alle. Mediene er ikkje først og fremst til for å overbringje ein kommersiell bodskap frå aktørar som Coca-Cola.

- Ingen følgjer for Tabloid

Marianne Røiseland, informasjonssjef TV2

Marianne Røiseland, informasjonssjef i TV2.

Foto: Bjørn Erik Larsen / Bjørn Erik Larsen

Informasjonssjef i TV2, Marianne Røiseland seier at TV2 ikkje kan la annonsørar bestemme over innhaldet.

- Vi snakkar med dei fleste vi. Men vi kan nok ikkje leggje veldig stor vekt på kva ein annonsør meiner.

Røiseland vil ikkje spekulere i korleis kontroversen rundt Irving-sponsinga påverkar kanalen.

- For det redaksjonelle innhaldet i Tabloid får det nok ingen følgjer.

- Men for TV2?

- Det vil eg ikkje gå inn og spekulere i.

NRK har snakka med ei rekkje av TV2s annonsørar. Dei ønskjer ikkje å kommentere TV2s redaksjonelle avgjerd om å intervjue David Irving.

Kulturstrøm