Hopp til innhold

Brev fra Kongo og andre skatter fra kolonitiden

I siste del av 1800 tallet var det stor arbeidsutvandring fra de nordiske landene til Kongo og det siste tiåret av 1800 var Kongo en av de største mediesakene i Norge. Antropologen Espen Wæhle forteller i dette P2-akademiet om en samling brev fra den maskinisten Einar Amdrup som reiste til Kongo i 1880 årene.

Einar Amdrup
Foto: Mathea Amdrup

De første brevene

I de første brev etter ankomsten til Kongo i desember 1888 bestilte Amdrup en lang liste med saker hjemmefra. Her får vi innsikt i hvor enkle forhold de såkalte pionerene levde under, de var noen ganske få hvite i et land hvis areal er 2/3 av Vest-Europa – den gang praktisk talt uten butikker. Det du ikke hadde med deg eller var så heldig å få sendt hjemmefra, det måtte du klare deg uten gjennom din treårige kontraktsperiode. Amdrup var tydeligvis beskjemmet over at han bare hadde skrevet bestillingslister og at han ikke hadde fortalt dem hjemme om arbeidet og det fremmede landet han var ankommet til. I mai 1889 skrev han derfor fra Lukulilla ved Kongofloden.

Mauritz Tchikai
Foto: Espen Wæhle

Min første Tur har foresten gaaet meget godt hvilket jeg er meget glad over - - - da det ikke er saa let en Sag at blive sat til at overtage en Plads som første Mester - - - (og ikke før har sejlet hvilket jeg selvfølgelig ikke har fortalt her) - - - og saa mellem gamle Captainer og Maskinmestre fra den danske Flaade. … Igaar kom ”Ville de Bruxelles” ogsaa her - - - saa det er første Gang her har lagt to store skibe paa samme Tid. Captainen paa ”Ville de Bruxelles” hedder Schønberg og har kommet meget hos Tante Christiane og Da. Kron og har bedt meg mange Gange om at hilse hende. ... Jeg har ikke noget særligt nyt at fortælle - - - den en Dag gaar akkurat som den andet.

Einar Amdrup

Einar Amdrup kjøpte også med seg ting hjem fra Kongo.

Amdrups samling med etnografika fra Kongo

I Amdrups hus

På endeveggen i spisestuen hang ennå rester av gjenstandene fra ”Kongoudstillingen ved Haandværkerfesten” som Amdrup arrangerte i Thisted i 1890. På den gule veggen i sønnens hjem hadde lys og støv tegnet silhuetten av gjenstander som var fjernet i årenes løp. Det var i underkant av 30 igjen. Einars mor Mathea Amdrup, hadde foto-atelier i Thisted og hun hadde fotografert fra samlingen, så man kunne faktisk etter bildene identifisere de som hang igjen – og de som var fjernet. På de gamle fotografiene kan man se over 200 Kongogjenstander, som ifølge lokalavisen omtale i 1890 var imponerende utført, skjønne og kunstferdige. Med bobestyrers velsignelse fikk vi plukke syv karakteristiske eksempler fra den gjenværende samling til Nationalmuseet. På sideveggen i spisestuen hang kongolesiske sommerfugler i ramme. En paradisfugl fra Sørøstasia eller Stillehavet og flere krumsabler vitnet om Amdrups andre seilaser.

Dette er et utdrag av Espen Wæhles foredrag "Brev fra Kongo..... og andre skatter fra kolonitiden" holdt i P2-akademiet 30 Oktober 2008.

Mer om: Espen Wæhle

Hør hele foredraget: Brev fra Kongo.... v/Espen Wæhle

Dette programmet kan også lastes ned som: Podcast

P2s Radioforedrag utgis også i bokform, er du interessert kan du sende en e-post til p2-akademiet

Redaktør og produsent for P2.akademiet er Annette Hobson

Kulturstrøm

  • Den nasjonale Ibsenprisen tildelt Monica Isakstuen

    Årets Ibsenpris tildeles Monica Isakstuen for stykket «Dette er ikke oss». Stykket hadde urpremiere på Den Nationale Scene 26. januar 2022.

    I sin begrunnelse skriver juryen: «Teksten maner fram en uvanlig familiedynamikk med overraskende dramaturgiske vendinger, som likevel oppleves gjenkjennelige og relevante.»

    Ibsenprisen går årlig ut til en dramatisk tekst som har hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater i løpet av foregående kalenderår.

    Selve prisen er på 150.000 kroner og en statuett av Nina Sundbye. Prisen ble første gang delt ut i 1986.