NRK Meny
Normal

Vil lære barnehageansatte å likestillingsteste bildebøker

Barnebokforfatteren Nhu Diep får surt ansikt på nettside som ønsker å løfte frem forfattere som er gode på likestilling. – Det vil alltid være rom for feiltolkning, hvis intensjonen er å finne feil, svarer Diep.

Nhu Diep

I 2011 kom Nhu Diep med boken «Lille Ting og Tung og Trang». På nettstedet genustest.no får boken surt ansikt og kritikk for å bekrefte de tradisjonelle kjønnsrollene og kjønnsnormene.

Foto: Nina Alida Nordbø / NRK

Odd Bredesen Nordfjell

Ole Bredesen Nordfjell er prosjektleder for genustest.no. Han ønsker å vise frem bildebøker som er gode på likestilling.

Foto: Reform

– Barnehageansatte bør ha et aktivt forhold til de normene om kjønn og identitet i litteratur, språk og bilder som brukes i barnehagene, mener prosjektleder genustest.no, Ole Bredesen Nordfjell.

Nettstedet, som nylig ble lansert på Høgskolen i Oslo og Akershus, har som formål å vise barnehageansatte hvordan de kan likestillingsteste bildebøker.

Nordfjell forteller at han selv har fått tilbakemeldinger om at utvalget det leses fra i flere barnehager er for smalt:

– Noe forenklet fortalt er det dinosaurbøker, eventyrbøker og realistiske hverdagsserier som dominerer.

Surt ansikt til forfatter Nhu Diep

På genustest.no er det mulig å finne en eksempel-liste på ti analyserte norske bildebøker. Men langt fra alle bøkene blir løftet frem på en positiv måte. Nhu Dieps «Lille Ting og Tung og Trang» er analysert – med surt ansikt som resultat.

Analysen konkluderer slik:

Jeg opplever at denne boka i stor grad bekrefter de tradisjonelle kjønnsrollene og kjønnsnormene. Tung gjør typiske gutteting og oppfører seg som en gutt – mye i negativ forstand. Jentene er typisk jenter og oppfører seg som jenter – også i negativ forstand. Gutten er mer brutal og jentene mer pinglete. Selv om alle leker sammen, kommer kjønnsrollene tydelig fram gjennom egenskapene til de ulike karakterene, både i form av tekst og bilder.

Analyse av «Lille Ting og Tung og Trang»

Da NRK gjør Diep oppmerksom på analysen, sier hun at det alltid vil være rom for feiltolkning, hvis intensjonen er å finne feil.

Lille Ting og Tung og Trang

– Ja, Tung er gutt, tykk og tung, flink i ball, men bare fordi han er feit og klarer å dekke et helt mål med sin kroppsfasong, og ikke fordi han er gutt, sier Diep om Tung i boken sin.

Hun forteller videre at dersom man tar bort konspirasjonsteorier, synsing og overanalysering, vil man se at aktiviteter og hendelser i boken er bygget rundt karakterenes navn.

– Ja, Tung er gutt, tykk og tung, flink i ball, men bare fordi han er feit og klarer å dekke et helt mål med sin kroppsfasong, og ikke fordi han er gutt, forklarer Diep.

Nordfjell kan forstå om Diep oppfatter seg misforstått, men påpeker at det er en student som har analysert boken hennes, og at andre studenter og litteraturanmeldere vil kunne komme med andre vurderinger.

– Dersom denne vurderingen tar fokus, er problemet snarere at det generelt er for lite omtaler av bildebøker i mediene og i andre forum, sier Nordfjell.

– Fint initiativ

 Eivind Gullvik Frøiland

Frøyland mener at mange av normene barn tar til seg kommer hjemmefra, og at barnehagen derfor burde være en nøytral grunn hva gjelder kjønn og kultur. Men han mener likevel at analyseverktøyet til genustest.no virker krevende.

Foto: Privat

– Jeg tror ikke siden er praktisk i arbeidshverdagen i en barnehage, sier Eivind Gullvik Frøiland, fagarbeider på Solbakken Barnehage i Trondheim.

Frøiland oppfatter nettsiden som veldig omfattende, med et krevende analyseverktøy. Han synes likevel det er fint at det er utviklet en slik side, og peker spesielt på eksempel-siden som positiv.

– Der kan man lett finne bøker som utfordrer tradisjonelle kjønnsroller, sier Frøiland, som selv har opplevd at ikke alle barnebøker passer like godt til bruk i barnehage.

– Vi kastet en bok fordi den handlet om yrker kun omhandlet menn i yrker man tradisjonelt tenker på som mannsyrker, sier Frøiland, før han legger til at hans egen arbeidsplass alltids kan bli mer fokus på dette.

– Vi kan sikkert ta en ekstra kikk på boksamlingen vår.