Normal

Vil du kåre vinnaren av P2-lyttaranes romanpris?

P2-lyttaranes romanpris skal delast ut for attande gong, og bokredaksjonen i NRK søkjer difor etter leseglade folk som har lyst til å sitje i juryen. No kan du vere med på å stemme fram vinnaren!

Juryen i P2-lytternes Romanpris 2013

Fjorårets jury bestod av (f. v.) Magnus M. Myhre, Kjell Hole, Kjartan Lindøe, Oda Amanda Malmin, Margrethe Storm og Tove Træsdal.

Foto: Hilde Bjørnskau / NRK

Jurymedlemene må:

  • lese seks romanar som er valt ut av ein fagjury i NRK.
  • kome til NRK i Oslo ei helg på nyåret og diskutere med resten av juryen, for til slutt å kåre vinnaren.

Jurymedlemene må ikkje:

  • vere profesjonelle litteratar. Me er ikkje ute etter forfattarar, forlagsfolk eller andre som arbeider profesjonelt med litteratur.

Romanane kjem i posten til dei utvalde jurymedlemene. NRK betaler reise og opphald.

Viss dette er ein jobb du har lyst på, sender du ein e-post til romanprisen@nrk.no innan 16. november. Fortel litt om deg sjølv og kva du liker å lese, så set me saman ein fin jury i slutten av november.

Meir enn hundre tidlegare jurymedlemmer kan ikkje ta feil: Dette er ein spennande, interessant, lærerik og eksklusiv deltidsjobb!