Etterlyser dugnad for flere bøker på samiske språk

Forlagsredaktør Ragnfrid Trohaug er redd for at samiske barn ikke har nok bøker på eget språk. Hun tror elektroniske utgivelser kan utgjøre en forskjell.

Ragnfrid Trohaug

– Når en er få folk i et språkområde, må en også oversette for å få opp tallet på bøker, mener Ragnfrid Trohaug. Hun stolt over at Samlaget bidrar med en digital utgivelse av «Jakob og Neikob» på de tre største samiske språkene.

Foto: Ann-Iren Finstad / NRK

Denne uken lanserer Samlaget en digital utgivelse av «Jakob og Neikob» på de tre største samiske språkene – sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Bokserien har tidligere fått gode anmeldelser, og ble av NRKs litteraturkritiker, Anne Cathrine Straume, karakterisert som «usedvanlig vellykkede bøker».

Ragnfrid Trohaug er redaktør for utgivelsen. Hun kan fortelle at selv om Samlaget er en stiftelse som har som hovedmål å gi ut bøker på nynorsk, vet de hvor viktig det er å ha mye, variert og god litteratur på eget mål:

– Derfor kjentes det riktig å gi disse to typene, Jakob og Neikob, et liv på samiske språk også.

LES OGSÅ: Kaptein Sabeltann snakker samisk

– Elektroniske utgivelser gir nye muligheter for små språk

Trohaug mener at ansvaret for en økning av oversettelser ligger hos flere:

– Når en er få folk i et språkområde, må en også oversette for å få opp tallet på bøker. Derfor er det viktig at det blir oversatt litteratur til samiske språk i mye større grad enn i dag. Dette er et ansvar både samiske forlag, Sametinget, men også norske forlag må ta, sier Trohaug, før hun legger til:

– Tenk om det fantes insentiv for norske forlag å gi ut også på samiske språk. Med en felles dugnad kunne en ha økt tilfanget radikalt.

Selv mener Samlaget-redaktøren at elektroniske utgivelser kan være løsningen for å få mer litteratur oversatt til samiske språk:

– Elektroniske utgivelser gir nye muligheter for små språk, nettopp fordi trykkekostnadene for bildebøker i små opplag er veldig høye.

Utvikler ny litteraturstrategi denne høsten

Davvi Girjji beaivválašjođiheaddji Marit Alette Utsi

Nestleder i det samiske forlaget Davvi Girji, Marit Alette Utsi, påpeker at det er Sametingets prioriteringer som avgjør hva som blir utgitt av de samiske forlagene.

Foto: Anne Olli / NRK

Nestleder i det samiske forlaget Davvi Girji, Marit Alette Utsi, sier at de også har sett på muligheten for elektroniske utgivelser, men påpeker at det er Sametingets prioriteringer som avgjør hva som blir utgitt:

– Mengden av søknader som Sametinget får, er mye større enn budsjettet som er satt av til litteratur.

Rådsmedlem i Sametinget, Henrik Olsen, erkjenner at de økonomiske rammene ikke er tilstrekkelige for å imøtekomme pågangen fra forfattere og forlag som ønsker å utgi samiskspråklig litteratur:

– Dette er et stort, udekket behov og krav som Sametinget tar på alvor, og som vi jobber kontinuerlig med for å kunne innfri, sier Olsen.

Han forteller at det denne høsten skal utvikles en ny litteraturstrategi, der publisering og distribusjon vil være blant temaene:

– Vi ønsker at samisk litteratur skal være tilgjengelig på de plattformene som benyttes av unge og andre lesere. Elektroniske utgivelser kan også være kostnadsbesparende, noe som igjen kan bidra til flere utgivelser.