15 mann laget det første utkastet til grunnlov de ville skulle gjøre Norge til en moderne nasjon i Europa. Regenten blandet seg utidig inn. (Fra Kulturhuset på P2)

Etter reveljen på Eidvoll. 1814-serien del 3

15 mann laget det første utkastet til grunnlov de ville skulle gjøre Norge til en moderne nasjon i Europa. Regenten blandet seg utidig inn. (Fra Kulturhuset på P2)