Anmeldelse

Etnisk rensning på norsk

I Tharaniga Rajahs forunderlige debutroman «Det er lenge til skumring» er etnisk rensing ikke lenger noe som foregår langt borte.

Tharaniga Rajah

Kunne nordmenn begått etnisk rensning mot den samiske minoriteten i landet? Tharaniga Rajah tester ut muligheten på nynorsk med innslag av nordsamisk og rogalandsdialekt i sin første roman.

Foto: Oda Berby /pressebilde

Dette har hendt: I Norge har et ytterliggående kristent parti tatt makten. Det som begynte som mobbing og trakassering av den samiske minoriteten, ender med konsentrasjonsleirer og forsøk på etnisk rensing. Ut av en av leirene kommer en mor og en datter. Moren blir kalt inn i den samiske frigjøringsfronten, og datteren tar med seg kniv på skolen. Nyheten om nordmennenes overgrep mot samene i konsentrasjonsleirene har gått verden rundt og det internasjonale samfunnet engasjerer seg for å lage en sikker sone, som snart fylles opp av samer på flukt, for også i nabolandene har man innledet klappjakt på egne minoriteter. Et trygt sted å være for seg og datteren er alt moren Raisa drømmer om, men lar noe slikt seg realisere i et etnisk homogent sameland, fritt for nordmenn?

Vill historie

Denne ville historien, som vel ikke var det første man hadde forventet seg fra en ung rogalending med foreldre fra Sri Lanka, er til alt overmål skrevet på nynorsk, og er spekket med nordsamiske ord og uttrykk. En ordliste bak i boken tilbyr språklig førstehjelp for dem som ikke skulle være fortrolig med alle de syv bøyningene av boazu (reinsdyr) eller sápmelaš (same/samisk).

Den som skal ha utbytte av Tharaniga Rajahs roman må tåle å leve med en del forvirring. Puslespillet fremstår først noenlunde komplett mot slutten, og det krever en del velvillig medvirkning fra leseren å få orden på de blodige bitene. Rent dramaturgisk kan romanen minne litt om moderne TV-serier, der en del av spenningen nettopp ligger i at vi ser verden fra enkeltmenneskenes synsvinkel, og at vi ikke kan vite sikkert at historiene vi får fortalt er til å stole på. Romanens svake punkt er at det tar veldig lang tid før vi blir kjent med romanpersonene, noe som er en forutsetning for at vi skal bry oss om de lever eller dør.

Fra Sameland til Sri Lanka

Rajah kompenserer imidlertid for dette med å plassere det vi frykter mest både hos andre og i oss selv rett utenfor dørstokken. Rajah har sikkert latt seg inspirere av krigene i Jugoslavia og i Syria. Et annet bakteppe danner ganske sikkert borgerkrigen mellom singalesere og tamiler på Sri Lanka, som skal ha krevd 80 000 menneskeliv mellom 1983 og 2009. Kunne noe tilsvarende skjedd i det fredsnasjonen Norge?

På samme måte som den britisk-srilankiske artisten M.I.A. har brakt inn lyden av geværskudd og ladegrep i sin musikk det siste tiåret, plasserer Tharaniga Rajah gjenkjennelige krigskonflikter inn i våre nære omgivelser i denne overraskende og forunderlige debutromanen.

Passer for:

  • dem som liker å ta høyde for det utenkelige