Romanen som endret prostitusjonen

Da Christian Krohgs roman «Albertine» kom ut den 20. desember 1886, ble den forbudt av norske myndigheter allerede dagen etter. Året etter førte romanen til at det ble slutt på den offentlige prostitusjonen.

Albertine i politilægens venteværelse

Samtidig som Christian Krohg skrev romanen 'Albertine', malte han en rekke bilder fra samme miljø og med samme tema. Her er 'Albertine i politilægens venteværelse'.

Foto: Nasjonalgalleriet/Wikipedia Commons

Dagen etter utgivelsen, den 21. desember, ble boken inndradt etter ordre fra justisdepartementet. Da var allerede omkring halve opplaget - 800 eksemplarer - solgt.

Arbeiderne i det gamle Kristiania hadde lenge kjempet mot prostitusjon, og nå samlet de seg og gikk i tog gjennom hovedstadens gater, i protest mot beslagleggelsen.

Det var først og fremst på grunn av Krohgs beskrivelse av politiets forhold til prostitusjon, at boken ble beslaglagt. På denne tiden tolererte nemlig myndighetene prostitusjon, så lenge de hadde kontrollen, fordi de mente den var et nødvendig onde. Prostitusjonen måtte imidlertid holdes under kontroll, og derfor ble de prostituerte undersøkt for kjønnssykdommer, i frykt for at kundene skulle pådra seg farlige sykdommer.

De prostituerte ble underlagt jevnlig medisinsk kontroll hos politilegen. Var kvinnene smittet, ble de sendt bort fra gaten og tvangsinnlagt på sykehus.

Lovprist av andre forfattere

Romanen skildrer den unge kvinnen Albertine, som er en stille og sjenert sypike, men som ender opp med å rope etter mannfolk på gaten. I historien blir hun voldtatt av en politifullmektig, etter å ha blitt invitert hjem til ham på besøk. Dette fører til at hun uten egentlig å ville det, ender på skråplanet som prostituert.

«Albertine» var i sin tid ment som et innlegg i moraldebatten. Forfatteren var også opptatt av de fattige kvinnenes urettferdige og vanskelige situasjon. Han skrev romanen som et kampskrift mot den offentlige prostitusjon.

Det at boken ble beslaglagt og forbudt, vakte stor debatt. Det var en rekke kjente kulturpersonligheter som lovpriste boken, deriblant Amalie Skram og Georg Brandes.

I 1887, kort tid etter bokutgivelsen, ble den offentlig kontrollerte prostitusjonen avskaffet, etter store demonstrasjoner og press på statsminister Johan Sverdrup.

- Jeg tror ikke Krohg oppfattet seg selv som arbeidernes mann, men han ble det likevel, sier journalist og forfatter Arvid Bryne, som har skrevet boken «Christian Krohg - journalisten».

Kamp mot prostitusjon

- Ofte var det en rekke omstendigheter som gjorde at kvinner ble prostituerte, mener Bryne.

- Er romanen like aktuell i dag?

Nå kommer de fra Nigeria, ikke fra Vika. Så lenge menneskene lever, vil det være prostitusjon, sier Arvid Bryne i programmet om romanen «Albertine».

Han mener Krohg viser at kyskhetsidealet på denne tiden, er det som førte til prostitusjon. Vi kan samtidig se på flere av Krohgs bilder, at kvinnene var stolte. Krohg maler Albertine vakker, mener Bryne.

- Vi kan se på flere av Krohgs bilder, at kvinnene var stolte. Jentene var i hans omgang, de var modeller. Han har malt dem når de står og syr, og ikke er avkledde. Han malte dem slik som de var, sier han.