– Bloggarar tener på å vere naive

– Det er eit poeng for bloggarar å vere dumme, naive og slemme, hevdar forfattar Kristin Oudmayer. Det gjev nemleg fleire klikk og meir inntekter.

Unge jenter hetses på nett

Nathalie Krantz frå Rakkestad er ein av bloggarane som opplever å få sjikanerande kommentarar på videobloggen sin.

Foto: Faksimile YouTube

Hetsing på internett har eksplodert, ei ny undersøking frå Medietilsynet viser at ein av ti ungdommar har vorte mobba på nett. Spesielt er det unge jenter som opplever å verte hetsa .

Kristin Oudmayer

Kristin Oudmayer trur videoblogging har gjort terskelen lågare for hetsing på nett.

Foto: Nevruz Ebru Aksu / Humanist Forlag

– Eg trur det har med at blogginga har skifta form. Det er fleire unge menneske som eksponerer seg på nett no, gjennom blogging og spesielt videoblogging, seier Kristin Oudmayer, bloggar og forfattar av boka Fordi jeg fortjener det? En bok om mobbing, håp og ansvar.

Pengar å tene

Sjølv om enkelte nok ikkje heilt veit kva dei gjer når dei utleverer seg sjølv i ein blogg, er dette slett ikkje tilfelle for alle, trur ho.

– Blant ein del profilerte bloggarar er dette ein gjennomtenkt strategi.

Bloggar som er godt besøkte, kan vere ei god inntektskjelde. Mange «nett-klikk» gjer nemleg bloggane interessante for annonsørar.

– Det er ikkje tvil om at bloggane, der konfliktar kjem til uttrykk, der ein hengjer ut andre bloggarar, eller utleverer seg sjølv og framstår som naiv og dum – at det er godt besøkte bloggar. Å framstille seg som dum eller vere slem er absolutt ein måte å tene pengar på, seier Oudmayer.

Endra form gjev meir mobbing

Ho trur bruken av videoblogging har påverka måten mottakarane kommenterer bloggane på, og at det har ført til ein auke i nett-mobbinga.

– Når ein framstår som litt naiv, sjølvutleverande, kanskje dum, så trur eg at dei som les, høyrer og ser bloggane, tillèt seg å gå mykje lenger i kommentarane sine.

Oudmayer ser at mobbinga aukar mykje, spesielt i enkelte bloggmiljø, der ein eksponerer og utleverer seg sjølv.

Status å vere slem

Bloggane som hengjer ut andre, får gjerne mykje respons og besøk.

– Det gjev status å vere slem, det skaper ein slags opinion i det miljøet dei tilhøyrer. Det at ein tør å gå lenger enn alle andre, og på den måten pushar dei kvarandre fram, seier Kristin Oudmayer.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Kulturstrøm

  • Malkovitch spiller dirigentlegende

    Skuespiller John Malkovich skal bekle rollen som den feirede og omdiskuterte rumenske dirigenten Sergiu Celibidache i sine eldre år, skriver nettstedet Variety. Manuset til filmen The Yellow Tie er skrevet av dirigentens sønn, Serge Ioan Celebidachi og James Olivier (kjent for filmen Octav fra 2017), og portretterer den eksentriske dirigenten, som var vekselsvis geniforklart og avskrevet som galning. Filmingen begynner i Romania, våren 2022.

  • – Folk vil ha meir kroppskunst

    Ifølgje kunsthistorikar Mona Pahle Bjerke har kunsten vore viktig bidragsytar i å bryte tabu og skape frigjering både ut ifrå eit feministisk perspektiv, men også i forbindelse med homokampen.