Har du en skjult kunstskatt på loftet?

Blaafarveverket etterlyser malerier som er blitt borte. Bildene til Mathilde Dietrichson ligger trolig på et loft eller en kjeller ett eller annet sted, og kan være verdt hundretusener.

Kunsthistoriker Sandra Lorentzen viser frem maleriet "Ung mors besøk hos foreldrene" av Marlene Dietrichson.

ETTERLYSER MALERIER: Kunsthistoriker Sandra Lorentzen etterlyser malerier av 1800-talls kunstneren Mathilde Dietrichson. Maleriet hun viser frem er et av de som etterlyses og heter «Ung mors første besøk hos foreldrene».

Foto: Ola Hana / NRK

Til våren skal Blaafarveverket ha en stor utstilling med kunstneren Mathilde Dietrichsons bilder, men mange av dem er forsvunnet fra alle oversikter i kunstbransjen. Dietrichson var en av Norges første kvinnelige malere. På 1800-tallet var hun en kjent person og mange kjøpte bildene hennes.

– Nå er bildene sannsynligvis å finne hos privatpersoner rundt omkring i landet, sier kunsthistoriker Sandra Lorentzen ved Blaafarveverket.

Hun tror de henger på veggen eller ligger på loftet hos privatpersoner rundt omkring, men at de som eier dem ikke vet hvem som har malt dem.

Bildet viser et maleri av 1800-tallskunstneren Mathilde Dietrichson. Maleriet heter "Dannet tjenestepike som har tatt en liten pause fra husarbeidet for å lese en bok".

ETTERLYST: Maleriet heter «Dannet tjenestepike som har tatt en liten pause fra husarbeidet for å lese en bok» og er ett av de som Blaafarveverket gjerne vil ha med i utstillingen med Mathilde Dietrichson-malerier.

Foto: Blaafarveverket

Verdifulle

Selv om Mathilde Dietrichson ikke er kjent blant folk flest i dag, er bildene hennes innkjøpt av Nasjonalmuseet i Norge og Sverige. Små tegninger eller malerier kan være verdt noen tusenlapper. Men de store maleriene hennes har til tider nådd høye priser på auksjon.

– De større er solgt for mellom 100.000 og 300.000 kroner.

Hovedverket til Mathilde Dietrichson er et maleri i 8 deler. Sandra Lorentzen forteller at det ble solgt på Grev Wedels Plass auksjoner på 90-tallet for 1,2 millioner kroner.

Maleri av Mathilde Dietrichson: Kvinner i musikkværelset.

ETTERLYST: Dette maleriet er et av dem som er forsvunnet. Det heter «Kvinner i musikkværelset» og er trolig i privat eie. Det kan henge hjemme hos noen som ikke er klar over hvem som har malt det.

Foto: Blaafarveverket

Forsvunnet

Mathilde Dietrichson malte mye og mange kjøpte bildene hennes tilbake på 1800-tallet. Etterpå gikk bildene i arv til barn og barnebarn. Men da var ikke Mathilde Dietrichson lenger et kjent kunstnernavn blant folk flest. Derfor kan det være mange som har et maleri av kunstneren, uten å være klar over det selv.

– For eksempel dette her som heter «Ung mors besøk hos foreldrene». Nåværende eier vet vi ingenting om.

Maleri av Mathilde Dietrichson "Ung mors besøk hos foreldrene"

ETTERLYST: «Ung mors første besøk hos foreldrene» er et av Mathilde Dietrichsons beste bilder og etterlyses til utstilling på Blaafarveverket.

Foto: Blaafarveverket


Bildet Sandra Lorentzen snakker om ble solgt på Grev Wedels plass auksjoner på 90-tallet for 290.000 kroner. Det er et av de viktige som hun trenger til utstillingen hun setter sammen i galleriet i Buskerud. Og det er bare ett av flere hundre som er blitt borte.

Skattejakt

Blaafarveverket inviterer nå til det de selv kaller en skattejakt etter bilder av Mathilde Dietrichson.
– Vi vil at folk skal lete i alle kriker og kroker. Og gjerne spørre besteforeldrene sine om de kan huske at navnet Mathilde Dietrichson har vært nevnt i forbindelse med et maleri de har, sier Sandra Lorentzen.
Maleren var nøye med å signere bildene sine. Kunsthistorikeren oppfordrer til å sjekke signaturen hvis du har et maleri du er usikker på. Signaturene kunstneren brukte var Dson, Matt Dietrichson, Matt Bonnevie, MD, MB eller Mathilde Dietrichson.

Kulturstrøm