Ber om 95 kroner i lisensøkning

NRK vil ha mer penger for å kunne satse på nyvinning. Det må de klare med pengene de har, mener Fremskrittspartiet.

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas

NRK bør få 95 kroner mer fra hver lisensbetaler, argumenterer Hans-Tore Bjerkaas for i brevet til Kulturdepartementet.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

For 2012 ønsker NRK å øke kringkastingsavgiften med 95 kroner, blant annet for å dekke økte utgifter til distribusjon av sendinger, digitalradio- og nettsatsing og til usikre pensjonsutgifter.

– Det er ikke noe vi kommer til å støtte, sier Frps Øyvind Korsberg, som sitter i familie- og kulturkomiteen.

– NRK har så store økonomiske muskler at de får klare denne satsingen innenfor budsjett, sier han.

Dyrere drift

Ifølge kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas ønsker NRK å videreføre dagens aktivitetsnivå.

– Men NRK får økte utgifter til distribusjon av distriktssendinger i HD og en begynnende DAB-utbygging, dessuten er det usikkerhet knyttet til pensjonsutgifter, sier han.

Øyvind Korsberg

Frps Øyvind Korsberg ønsker ikke å være med på å heve kringkastingsavgiften. Han vil heller senke den.

Foto: frp.no

Det er to av årsakene til ønsket om å heve kringkastingsavgiften med 95 kroner for 2012, ifølge plandokumentet, brevet som NRK sender Kulturdepartementet hvert år.

NRK ønsker samtidig å få mer penger for å gjennomføre digitaliseringen av radio, samt å bedre publikums tilgang til innholdet på nett gjennom NRK-spilleren.

For 2011 er avgiften kr. 2.477,52 inklusive 8 prosent merverdiavgift.

Frps Korsberg mener måten NRK blir finansiert fører til en konkurransevridning.

– NRK er i en særstilling når det gjelder finansiering i medieverdenen. Vi vil heller redusere kringkastingsavgiften, men hvor mye vil vi først diskutere til høsten, sier han.

DAB digitalradio REVO Pico Radiostation

Digitaliseringen av radio blir ikke billig, men hvor mye det vil koste, er ikke sikkert.

HD og DAB koster

Fra i fjor vinter har NRK distribuert alle tv-kanalene i HD via bakkenettet. Det gjenstår en del arbeid for å oppnå HD-kvalitet på distriktssendingene og annet direktesendt innhold fra distriktskontorene.

Blant annet må sambandet mellom Marienlyst og distriktskontorene oppgraderes. En oppgradering vil bety økte utgifter på rundt 27,5 millioner kroner i året.

Digitaliseringen av radio er heller ikke gratis. Stortingsmeldingen om digitalisering av radiomediet setter konkrete krav til digital dekning før FM-nettet kan slukkes.

Utbyggingen av NRKs DAB-nett skal ut på anbud, og i brevet til Kulturdepartementet skriver NRK at det derfor er vanskelig og heller ikke ønskelig å anslå nøyaktig hva det vil koste å sende i både FM og DAB frem til FM-slukkingen.

Vil nå flere

Folks mediekonsum øker, og i fjor utgjorde det nesten åtte timer pr. dag. Økningen gjelder også kringkastingstjenester.

For 2012 er et av NRKs viktigste mål å bedre publikums tilgang til NRKs innhold når de vil og hvor de vil, gjennom utviklingen av NRK-spilleren.

NRK nett-tv

NRK har mange programmer tilgjengelig i nett-tv.

Foto: Skjermdump

Dette er et kostnadskrevende prosjekt som allerede pågår, påpeker kringkastingssjefen og NRKs styreleder i brevet til departementet.

NRK planlegger ikke store endringer i innholdet neste år, men vil videreføre og utvikle det gjeldende tilbudet.

«Innenfor en slik videreført programramme vil vi likevel prioritere målrettede satsinger mot unge og flerkulturelle målgrupper», heter det i brevet til Kulturdepartementet.

I tillegg vil NRK bidra til en bedre samfunnsdebatt gjennom debatt og undersøkende journalistikk på nettet.

 • Les:

Ikke nok i fjor

Etter flere år med underskudd blant annet på grunn av dobbeltdistribusjon, gikk NRK ut av 2010 med et overskudd på femten millioner kroner. Det skyldtes blant annet salg av fotballrettigheter og at Eurovision Song Contest ble avviklet innenfor budsjettet.

Lisensøkningen på førti kroner i fjor var ikke nok til å dekke veksten i kostnadene.

De utfordringene dette skapte, ble løst ved «rasjonalisering og noe redusert tilbud», som det heter i brevet.

NRK kontorer landet rundt

NRK har kontorer landet rundt.

Usikker pensjon

For 2012 er det knyttet usikkerhet til pensjonskostnadene i NRK. I verste fall kan den nye pensjonsreformen og AFP-ordningen gi merutgifter på 100 millioner kroner fra neste år.

Lisensen for 2009 inneholdt et eget tillegg på 44 kroner for å kompensere for økte pensjonskostnader, men dette har vist seg å være langt lavere enn den faktiske økningen i pensjonskostnadene.

– Det er usikkerhet rundt pensjonen og vi kan få en stor pensjonsregning fra 2012, sier Bjerkaas, og legger til at NRK må prøve å rasjonalisere driften.

– Vi vil fortsatt forsøke å skaffe det nødvendige handlingsrommet gjennom Morgendagens mediehus-prosjektet, sier han, men legger ikke skjul på at det kanskje ikke er nok.

Svarer på kritikk

NRK benytter også anledningen til å gå i mot den senere tids utspill fra konkurrentene om at finansieringen av allmennkringkastingstilbudet har vokst vesentlig mer enn inntektene i markedet for øvrig.

De kommersielle foretakene unnlater å opplyse hvilken inntektsutvikling de selv har hatt, påpeker styreleder William Nygaard og kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas i brevet til Kulturdepartementet.

Kulturstrøm

 • Dyvik Husby begraves 9. desember

  Hans-Erik Dyvik Husby begraves i Lillestrøm kirke på torsdag i neste uke. Husby døde 19. november, 49 år gammel.

  Seremonien foregår i Lillestrøm kirke 9. desember fra klokken 12, skriver Jølstad begravelsesbyrå i en pressemelding.

 • Vil ikke begrense NRK digitalt

  NRKs digitale tilbud påvirker ikke konkurransen til andre medier negativt, mener Medietilsynet, som ikke anbefaler digitale begrensninger for rikskringkasteren.

  Det kommer fram i Medietilsynets utredning om NRK, som de mandag overleverte til Kulturdepartementet.

  – Vår utredning viser også at NRKs digitale tilbud i nyhets- og aktualitetsmarkedet per i dag ikke påvirker konkurransen eller publikumstilbudet negativt, og da ser vi heller ingen grunn til å pålegge NRK digitale begrensninger, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

  Rapporten konkluderer med at konkurransepresset fra NRK overfor nasjonale medier har økt noe siden forrige analyse i 2018, og at NRK nå har byttet plass med Dagbladet som VGs nærmeste konkurrent.

  (NTB)