NRK Meny
Under Barnas bystyre i Ålesund i dag, vart dei vanskelege trafikktilhøva i Hatlane tatt opp. Elevane opplever at både bilar og fotgjengarar får grønt samstundes.

Barna tok opp farleg skuleveg

Under Barnas bystyre i Ålesund i dag, vart dei vanskelege trafikktilhøva i Hatlane tatt opp. Elevane opplever at både bilar og fotgjengarar får grønt samstundes.

Publisert