Anmeldelse: Velkommen til Paris (2)

Dette er en anstrengt folkelig og irriterende overspilt komedie som denger løs på både finkultur og bygdekultur med en slitsom revyhumor hvor dialektherming og forslitte stereotypier står for underholdningsforsøket, sier NRKs anmelder.

Velkommen til Paris
Foto: Fidalgo Filmdistribusjon

Kulturstrøm