NRK Meny
Normal

Anke avslått: Waleed Ahmed får 11 års fengsel

Mens Justin Bieber er i Norge, er håpet om å snart komme til Norge svekket for den dømte «Bieber-svindeleren».

Waleed Ahmed

SA HAN JOBBET FOR BIEBER: Waleed Ahmed ble dømt til 132 måneder fengsel i fjor for svindel i millionklassen etter at han fikk en investor til å tro at han jobbet i Justin Biebers management.

Foto: Daniel Eriksen/NRK

24-åringen som hevdet han hadde rettigheter til Bieber-konserter i Skandinavia, fikk nylig avslått anken om redusert straff.

– Han er nok fryktelig skuffet. Og overrasket, noe hans amerikanske forvarer også er, sier Hans Marius Graasvold, Waleed Ahmeds norske advokat.

E-poster sendt fra fengslet fikk store konsekvenser

Under ankesaken håpet Waleed Ahmed, og hans norske advokat Hans Marius Graasvold, på en redusert straff fordi de mente dommen på 11 år var altfor streng.

I løpet av den 22 minutter lange behandlingen av saken, var det epostene som Ahmed sendte fra fengslet som var hovedtema.

Den endelige dommen mot Waleed Ahmed ble nemlig utsatt flere ganger, blant annet på grunn av e-poster som dommeren mente var en motarbeidelse av rettsvesenet og en mulig trussel mot amerikanske statsborgere.

Waleed Ahmed har hele tiden ment at dommeren og FBI har misforstått epostene han sendte.

Men da anken hans kom opp i forrige uke, mente den amerikansk retten fremdeles at Ahmed ønsket å bedra rettsvesenet i USA og at dette var gyldig grunn til å gi ham en strengere straff enn aktor ønsket.

«Et uttrykk for manglende anger og respekt for loven»

«Den føderale domstolen gjorde ikke en klar feil da de fortolket Ahmeds eposter som et uttrykk for manglende respekt for loven, et ønske om å begå ytterligere svindel og en mangel på anger», heter det i den ferske amerikanske kjennelsen.

– Det ser ut til at det ikke er noe stort rom for å anke denne avgjørelsen, sier Hans Marius Graasvold.

Advokaten har ennå ikke fått snakket med sin klient ettersom Ahmed ikke har flere ringeminutter igjen, og derfor ikke får samtaler inn eller ut av fengslet.

Se behandlingen av saken her:

Soning i Norge

Hans Marius Graasvold

TAR KONTAKT MED UD: – Straks dommen blir rettskraftig vil jeg ta kontakt med UD og formidle et ønske om soningsoverføring. Og vi forventer at UD forsøker, sier Hans Marius Graasvold.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Som NRK tidligere har skrevet, ønsker den dømte 24-åringen å sone mest mulig av straffen i Norge. Det er større mulighet for å få soningsoverføring til Norge dersom den amerikanske dommen er like lang som den ville vært i en lignende sak i Norge.

– Utfordringen ligger i at dommen er så mye strengere enn den ville vært i Norge, sier advokat Graasvold.

Han mener det er for tidlig å si noe om hvordan anken vil påvirke en eventuell soningsoverføring til Norge.

Mannen som ble svindlet for ca 5, 7 millioner kroner, investoren Todd Weinberg, har tidligere uttalt hva han mener om en eventuell soningsoverføring for Waleed Ahmed:

– Dette er kriminalitet som er utført i USA, og han vil bli dømt i USA. Da bør han også sone straffen i et amerikansk fengsel.

Etter det NRK kjenner til, skal den oppsiktsvekkende saken om den unge, norske svindleren ha nådd både Justin Bieber selv og managementet hans.

Todd Weinberg

OVERRASKET: Investoren som ble svindlet, Todd Weinberg, ble svært overrasket da e-postene Ahmed hadde sendt ut av fengslet ble offentliggjort i 2013.

Foto: Knut Egil Wang / Knut Egil Wang /MOMENT