NRK Meny
Normal

Anbefaler å droppe høyhus

Komiteen som har sett på de ulike innspillene til nytt regjeringskvartal, mener at de nye byggene må holdes i omtrent samme høyde som Høyblokka. Det betyr at de ansatte i regjeringsapparatet må nøye seg med mindre plass.

Montasje regjeringskvartalet

En rapport fra evalueringskomiteen konkluderer med å ikke bygge skyskrapere i det nye regjeringskvartalet.

– Vi venter på flere rapporter og innspill, men det er klart at vi kommer til å lytte til disse rådene. Komiteens arbeid er tydelig og grundig, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen.

Harald Nikolaisen og Jens Kvorning

VIL LYTTE: Administrerende direktør for Statsbygg Harald Nikolaisen og komiteleder Jens Kvorning

Foto: Petter Sommer / NRK

Statsbygg ba i fjor seks arkitektteam om ideer til byplangrep for det nye regjeringskvartalet, hvor alle departementer unntatt Forsvarsdepartementet skal samles.

Statsbygg oppnevnte en evalueringskomite bestående av 10 fagpersoner med mandat å evaluere forslagene. Nå har komiteen satt sammen det de mener er det beste fra de seks teamene, samt innspill fra folket.

Noen av anbefalingene i rapporten er at høyden blir omtrent som Høyblokka, og at man for å få plass til de 5700 byråkratene bør gå ned på antall kvadratmeter per ansatt i regjeringskvartalet.

Skissen som ligger til grunn

Dette er skissen NRK har laget på grunnlag av forslagene.

Innhold i rapporten:

  • Ingen skyskrapere. Bygningene bør være omtrent på høyde med Høyblokka.
  • Høyblokka bør restaureres og G-blokka bevares.
  • Foreslår å bygge en stor regjeringspark der Y- blokka står.
  • Stenge Møllergata for trafikk.
  • Stenge Akersgata for all trafikk, unntatt buss.
  • Lindealleen bør bevares.

Komiteen anbefaler en grundig utredning og arkitektkonkurranse.

Reguleringsplanen ferdigstilles i løpet av 2016, og først da lyses en ordinær arkitektkonkurranse ut. Første byggetrinn i det nye regjeringskvartalet skal etter planen stå ferdig i 2024.

Flere kulturnyheter