NRK Meny
Normal

Amsterdam DNA

Hva gjør Amsterdam til Amsterdam? Innbyggerne, selvsagt. Og hvilke genetiske egenskaper har spilt sammen når byen har vært på sitt beste? Jo, sier Amsterdam Museum, det er dugnadsånd, sivile dyder, kreativitet og tankefrihet.

Tankefriheten (en av DNA-egenskapene) symblisert gjennom et satirisk maleri.

Tankefriheten (en av DNA-egenskapene) symblisert gjennom et satirisk maleri.

Foto: Nina Skurtveit / NRK

Den tyske filosofen Johann Gottfried von Herder (1744 - 1803) snakket om "nasjonal karakter". På utstillingen i Amsterdam Museum bruker man DNA, et vitenskapelig begrep som er mer eksakt og målbart. Og ikke minst mer gangbart i vår tid.

Symboler på 60.000 jøder som forsvant fra Amsterdam under krigen.

Alle de 60.000 jødene som forsvant fra Amsterdam under krigen er tegnet inn. (Tankefriheten er svekket!)

Foto: Nina Skurtveit / NRK

Amsterdams DNA

Dugnadsånd var i høyeste grad nødvendig da de bygget demninger, kanaler og en by på påler. Også da nederlenderne skapte sine store handelskompanier på 1600-tallet. De gikk sammen og var mange ansvarlige for eventuelle tap. Kreativitet skulle også til for å bygge kompliserte kanaler og skip som kunne frakte langt mer enn andre skip i verden. Borgerne følte også ansvar for syke og fattige. Tigging var forbudt, og selv om det ikke var velstand overalt, var alle garantert mat og klær. Rike borgere kjente sine forpliktelser overfor samfunnet. Friheten vises også idag med Amsterdam som byen med Coffée Shops der hasjrøyking er tillatt. De homofile fikk tidlig rettigheter til ekteskap og adopsjon osv.

Når genene samarbeider

Utstillingen i Amsterdam Museum er kronologisk bygget opp slik de fleste historiske museer gjør det. Men i tillegg har de altså grepet tak i ideen om Amsterdam DNA og viser fire genetiske egenskaper og hvordan disse avspeiles i byens historie. Når de virker sammen - gir det velstand og lykke. Som for eksempel i gullalderen på 1600-tallet. I andre epoker svikter noen av dem og nedgangstidene setter inn. Vi vandrer fra middelalder og frem til dagens Amsterdam, rikt illustrert med tekster, bilder og modeller. En interessant fremstillingsmåte som gjør oss klokere på en begripelig måte. Ikke rart vi møter mange skolebarn som er ute for å lære!

Gullalderens rike borgere tar seg av de fattige.

Barmhjertighet: Gullalderens rike borgere tar seg av de fattige.

Foto: Nina Skurtveit / NRK
1600-tallets pengekister var svært velfylte!

1600-tallets pengekister var svært velfylte! Tegn på kreativitet?

Foto: Nina Skurtveit / NRK
Skipene på 1500 og 1600-tallet kunne ta store mengder last.

Skipene på 1500 og 1600-tallet kunne ta store mengder last. Kreativitet og dugnadsånd?

Foto: Nina Skurtveit / NRK