Normal

"Think for Yourself"

George Harrison ble ofte kalt "den mystiske Beatle", men han var også den første i bandet som var samfunnskritisk. Et av de tidlige eksemplene på det er "Think for Yourself".

Hør: Historien bak Think For Yourself

"Think for Yourself" ble skrevet av George Harrison, og er en advarsel mot å høre på løyner. George uttalte selv i selvbiografien "I Me Mine" at han ikke helt husket hvordan han fikk ideen, men at han tror det var fra myndighetene.

 

Tilbake til The Beatles komplett

Kulturstrøm