Debutroman om forvikling og forureining

Romanen ”Steffen tar sin del av ansvaret” er ein litterær sitcom med CO2 og kjærleikskabal som sentrale ingrediensar

Chrstian Valeur

Les flere litteraturnyheter her

Steffen tar sin del av ansvaret
Foto: Aschehoug

”Steffen tar sin del av ansvaret” er tittelen på debutromanen til Christian Valeur. Steffen vil nemleg berge verda frå miljøkatastrofen, sterkt inspirert av ein video på You Tube, som medstudent Kjersti har tipsa han om. Her er Steffen på biltur med sambuaren sin, Isabell:


”Hvem var det som viste deg den?
Jeg sa jo det i går.
Ja, men hvem var det?
Følg med da, en på jussen.
Hun Kjersti som du traff i kantinen?
Ja.
Er du keen på henne, eller?
Nei, selvfølgelig ikke.
Hvorfor maser du så mye om den videoen da? (Hun bremset for rødt lys)
Den er viktig.
Er hun Kjersti viktig?
Nei. Herregud.
(jeg så på henne med hodet på skakke)
(den blonde, tynne hestehalen)
(hun var opptatt av noe i sidespeilet på sin side)
Det er en viktig video. Uansett hvem som har vist den til meg.”


Flukt eller liv i balanse

Mykje av boka er akkurat slik: ein samtale, ein runde med sms eller msn, ein prat i telefon, gjerne av det litt ugreie slaget. Korte replikkar, supplert av Steffen kommentarar i parentes. Handlinga er er derimot enkel og grei:

Dagen etter eksamen dreg Steffen på hytta for å leve eit liv i balanse med naturen og utan å sleppe ut meir CO2 i atmosfæren. Innimellom skildringar frå livet på hytta kjem korte kapittel om kva som har skjedd i vekene før denne edle og idealistiske handlinga, ting som nok modifiserer idealismen ein smule og kan få det heile til å framstå som ei flukt.

Forholdet til kjærasten Isabell og medstudenten Kjersti fekk meir og meir preg av ein trekant, det gjekk temmeleg skeis til eksamen, det har toppa seg litt på andre kantar også, kort sagt, livet har floka seg til for stud. jur. Steffen Schiøtz (23), og det finst etterkvart ein god del folk som gjerne vil snakke ut med han. Finne ut kvar han står.


Problemet er at det er nettopp det Steffen ikkje veit. Debutant Valeur har eit godt grep om denne skråsikre men tvilande fyren som får dagane på hytta til å gå med syslar av typen opne hermetikkboksar utan å bruke den elektriske boksopnaren, konversere med ein sjølvlaga snømann og skrive erotiske noveller - i hytteboka.


Komikk av det pinlege slaget og talande replikkvekslingar

”Steffen tar sin del av ansvaret” har blitt ei morosam bok. Det veldige spriket mellom slike klønete og uheroiske prosjekt og ambisjonen om å berge kloden er ein ting. Komikk av det pinlege slaget oppstår etterkvart som hytta blir invadert av folk som ikkje gidd å vente til han har grubla ferdig før dei får avklart stoda. Dessutan er dei mange replikkvekslingane talande, både om det som blir sagt og det som absolutt ikkje blir sagt. Her liknar romanen meir på ein sitcom på TV enn på ein roman, berre at ein må leggje til ansiktsuttrykka og latteren sjølv. Det går heilt fint, sjølv om denne episoden er litt for utflytande, når sant skal seiast.


Eg øydelegg neppe spenninga når eg fortel at Steffens innsats for å berge kloden nok ikkje gjorde den store forskjellen. Med ein viss velvilje kan ein derfor seie at romanen også tematiserer den avmakta ein som enkeltindivid kan føle i møte med dei globale miljøproblema. Men først og fremst er dette ein og humoristisk vri på historia om å finne seg sjølv og sin plass i verda. Om Steffen greier å løse flokene i løpet av romanen skal eg ikkje røpe her, men Valeur får mykje ut av Steffens tapre- eller vel så ofte feige - forsøk.

Kulturstrøm

 • NRK vann pris for klimaprosjekt

  NRK.no vann European Digital Media Award for prosjektet Din klimaframtid, i kategorien «beste nyheitsnettstad eller mobilteneste».

  Prosjektet gir lesarene moglegheita til å sjå kva klimaendringar som kan bli gjeldande i deira kommune, basert på norsk og internasjonal forsking.

  – «Din klimaframtid» gir lesarane ei omgjengeleg, men likevel utruleg detaljert kjelde til å forstå potensielle effektar av klimaendringar, ikkje som eit breitt eller overveldande tema, men i sine eigne lokalsamfunn, står det i grunngjevinga.

  Dommarane meiner dette er eit «forbløffande journalistisk arbeid og eit historisk dokument for landet».

 • Tar kritikk for Utøya-artikkel

  Aftenposten tar selvkritikk for en artikkel om hendelsene på Utøya-fergen MS Thorbjørn publisert i januar 2012.

  Etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble det fremmet spekulasjoner om fergens rolle, blant annet ved at AUF-leder Eskil Pedersen flyktet.

  I en kommentar fra nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen, erkjenner avisen at saken kunne ha blitt løst på en bedre måte.

  Aftenposten beklager bruken av lekkede avhør og mangelfull kommunikasjon med de overlevende som siteres i saken, deriblant Lars Fjærli Hjetland.

  «Vi beklager at artikkelen ble løst slik, og at det har vært en tilleggsbelastning for Hjetland og andre om bord,» skriver Strøm-Gundersen.

  Flere medier, deriblant Dagens Næringsliv, har beklaget saker de hadde på trykk i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli 2011.