«Mein Kampf» seld for nesten 173.000 kroner i USA

Eit eksemplar av «Mein Kampf» som skal ha vore eigd av Adolf Hitler sjølv, er seld for nesten 173.000 kroner på ein auksjon i USA.

US-HISTORY-BOOK

Denne spesialutgåva av «Mein Kampf» skal ha vore eigd av Adolf Hitler sjølv. Boka blei fredag seld på auksjon i USA.

Foto: JIM WATSON / Afp

Boka, som er innbunden i raudt lær, blei funnen av amerikanske soldatar i ei leilegheit Hitler eigde i München på slutten av andre verdskrigen, ifølge auksjonshuset Alexander Historical Auctions.

Dei meiner Hitler truleg hadde boka der anten for å lese i ho sjølv eller for å ha henne som ei potensiell gåve.

Signert av soldatar

US-HISTORY-BOOK

Soldatane som fann boka i München signert henne for å bevise at ho er ekte.

Foto: JIM WATSON / Afp

Ein av offiserane som fann boka skreiv «Frå leilegheita til Adolf Hitler i München, 2. mai 1945». Fråsegna blei signert av offiseren og ti andre soldatar som var med på frigjeringa av München. Ein av offiserane, kaptein Daniel Allen, tok med seg boka til USA etter krigen.

Det var ti bodgjevarar som var med på nett eller telefon. Boka blei seld til ein amerikansk kjøpar, opplyser auksjonshuset til nyheitsbyrået AFP.

Boka var ei spesialutgåve av «Mein Kamp» trykka av nazi-forlaget Verlag Franz Eher i München i 1927.

Første utgåve på 70 år

Mein Kampf

«Mein Kampf» kom ved nyttår i ny utgåve for første gong på 70 år i Tyskland. Utgåva har kritiske kommentarar til originalboka.

Foto: CHRISTOF STACHE / Afp

«Mein Kampf» blei seld i millionopplag i Tyskland etter at Hitler kom til makta i 1933 fram til krigen slutta i 1945. Frå 1936 fekk nygifte i Nazi-Tyskland eit eksemplar i gåve.

Ved nyttår gjekk opphavsretten til boka ut. Og i januar kom det første opplaget av boka sidan krigen ut i Tyskland. I 70 år nekta bayerske styresmakter nye opplag av respekt for ofra til nazistane, og for ikkje å nøre opp under hat.

Det er ikkje første gong ei utgåve av «Mein Kampf» er seld på auksjon i USA. I 2014 blei to sjeldne utgåver signert av ein ung Adolf Hitler seld for over 540.000 kroner på ein auksjon i Los Angeles.

Kulturstrøm