En merkelig trekanthistorie

Romanen herre viser oss det tragiske menneske Bernhard Herre, og er en stor leseropplevelse.

Niels Fredrik Dahl

Forfatteren Niels Fredrik Dahl er ute me sin nye bok 'Herre'.

Foto: Torunn Nilsen

"Herre"

Niels Fredrik Dahls bok 'Herre' er utgitt på Oktober Forlag.

Foto: Oktober Forlag

Gutten Berhard herre kom til Norge og Kristiania som sjuåring, i 1819 – i romantikkens og den selvbevisste nasjonalismens tid.


Romanen ”Herre” er først og fremst en roman om det tragiske mennesket Bernhard Herre, et liv som i stor grad har vært kulisse i beskrivelsen av andre historiske liv i tiden frem mot 1850.


I Henrik Wergelands, men først og fremst i de som ble levd av Henriks søster Camilla (senere Collett) og Johan Sebastian Welhaven, den vakre bergenseren med dametekke, sonor røst, poesi- og talegaver, avvikende meninger om Norges fremtid og lite penger.


De få som i dag kjenner Bernhard Herre som forfatter, har trolig kommet over stykkene hans fra Nordmarka, fra jegerens, hundeeierens liv, og som frihetssøker i ensomheten.

Keitete og lidenskapelig


Niels Fredrik Dahl holder Herre frem for oss som det hele mennesket, med all sin keitete unnselighet, sin lidenskap og fortvilelse over fraværet av håp – i den grad at han blir budbringer mellom Welhaven og den kvinnen han selv elsket fra han så henne første gang, Camilla Wergeland, fast husgjest til konkurs nummer to sender familien Herre ut av kristianiasosieteten.

Han er budbringer, i den grad at han skriver falske brev fra Welhaven til henne – for at han skal få se henne glad.

Bernhard Herre er den sjanseløse som lever et vikarierende liv, kanskje også den i utgangspunktet udugelige? Han eier stort sett bare lengselen etter det som ikke kan oppnås; at Camilla en gang skal se ham. Alkohol er en fattig trøst, men dog en trøst. Ellers er det bare Nordmarka – der han dør i noe som enten var et ulykke eller et selvmord i 1849 – fysisk og mentalt utlevd og 37 år gammel.

Opplevelse av skjønnhet


Niels Fredrik Dahls versjon av livet til Bernhard Herre er grunnleggende original og – i all sin tristesse – underlig vakker. Om det hele er historisk korrekt blir langt på vei uinteressant, samtidig som bildet av den unge nasjonen i 1830-årene er svært levende. Opplevelsen av skjønnhet blir mulig gjennom en absolutt innlevelse og fremmes av en prosa som i alle sine kortfattede deler gir rom for en rekke uttrykk i en og samme tekst:

En skiftende fortellerstemme og enda mer de korte prosatekstene som ligger inne i den løpende teksten, tekster som ligger lyrikeren Niels Fredrik Dahl nærmest og nærmests svir Bernhards lengsel inn i papiret.
Niels Fredrik Dahls bok ”Herre” er en betydelig roman og en stor leseropplevelse.

Kulturstrøm

  • Avlyser om de ikke får støtte

    62 artister og 34 selskaper går sammen og vurderer å avlyse alle kulturarrangementer frem til nyttår om de ikke får støtte, skriver VG.

    250.000 billetter og 500 enkeltarrangementer blir berørt dersom de avlyser. – Det er en direkte konsekvens til regjeringens manglende evne til å raskt ha på plass kompensasjons­ordninger som treffer bransjen den nå rammer med nye restriksjoner, sier styreleder i fagforeningen Nema, Joël Louis Schwalenstöcker.