– Ytringsfriheten er under press

Ytringsfrihetskommisjonens medlemmer skal gjenspeile mangfoldet i det norske samfunnet, sier kulturminister Abid Raja. Blant de utvalgte til å jobbe med ytringsfrihetens kår i Norge er Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe.

Kulturstrøm