– Risikosport å vere ungdomsbokforfattar

Kvifor kjøper ingen ungdomsbøker, medan det er fleire månadars venteliste på biblioteka? Forfattar Sigbjørn Mostue meiner bokhandlane ikkje er flinke til å prioritere norske ungdomsbøker.

Sigbjørn Mostue

Forfattar Sigbjørn Mostue vart åtvara mot å skrive ungdomsbok, men kasta seg ut i det likevel.

Foto: Ana Leticia Sigvartsen / NRK

– Å skrive ungdomsbøker er litt som å halde på med ein sær risikosport. Du blir åtvara om ikkje å gjere det, men likevel kastar du deg ut i det, fordi det er så sabla morosamt. Og når du kjem i mål er det få eller ingen som bryr seg, seier Sigbjørn Mostue.

I fjor fekk han Uprisen for zombie-apokalypsen «I morgen er alt mørkt». Boka fekk varm omtale og forfattaren var klar fok suksess.

No er han tilbake på Norsk litteraturfestival på Lillehammer for å halde foredraget «Ungdomsboka – ein sjanger i krise?».

Tomme hyller

– Skal forfattaren tene pengar til livets opphald, må bøkene bli selt. Kor mange gongar svevar ikkje forfattarar på skyar av jubel etter eit skulebesøk, for så å snike seg inn i bokhandelen på staden, forsøke å finne den bortgøymde hylla med ungdomsbøker, for berre å oppdage at bøkene hans eller hennar ikkje ein gong står i hylla, sa Mostue på foredraget.

Steffen Sørum

Forlagsredaktør, Steffen Sørum, seier det er tragisk at leselysta til ungdomane ikkje blir metta på grunn av dårleg utval i bokhandlane.

Forfattarens redaktør, Steffen Sørum, meiner det i alle fall ikkje er leselysta blant ungdomane det står på.

– Vi ser at ungdom kan stå seks månadar i kø for å låne boka til Sigbjørn på biblioteket. Det er jo heilt tragisk. Når dei faktisk blir gira finst ikkje boka i bokhandelen og skulebiblioteket har berre to eksemplar.

– Har ikkje dårleg samvit

Kategori- og innkjøpsdirektør i Ark, Jon Georg Husby, har forståing for otta og meiner ungdomsbøkene er ein vanskeleg sjanger.

Jon Georg Husby

Kategori- og innkjøpsdirektør i Ark, Jon Georg Husby, har ikkje dårleg samvit for arbeidet dei gjer for å ivareta norske ungdomsbøker.


– Vi ser at ungdomane følgjer med på internasjonale trendar som til dømes John Green og Twilight. Dei ønskjer ofte å kjøpe bøkene på engelsk og har ei internasjonal referanseramme som gjer det vanskeleg for norske ungdomsbøker å nå fram, seier han.

Men han har ikkje dårleg samvit for jobben med å selje norske ungdomsbøker.

– Vi er bevisste på ansvaret vårt for å gi ungdomsbøkene plass i butikkane, og sikrer eit godt sortiment sentralt, samtidig som den enkelte butikk står heilt fritt til å kjøpe inn dei ungdomsbøkene dei måtte ønskje utover dette. Målet vårt er å selje flest mogleg av dei, seier Husby.

Hollywood-maskineriet

Sigbjørn Mostue er ikkje nemneverdig imponert av svaret til Husby, og meiner det han seier berre bekrefter problemet.

– Det er ikkje rart at ungdomane konsentrer seg om dei utanlandske bøkene. Det er dei første dei finn i butikken, og dei har eit stort maskineri bak seg, nemleg Hollywood.

Kulturstrøm