Sikkerhetssjef: – Politiet forskjellsbehandler festivalene

Høye politiregninger kan bety at norske festivaler må droppe store artister. – Politiet forskjellsbehandler festivalene, mener sikkerhetssjef.

Hålogalandslaget på Døgnvillfestivalen

Politiet krever svært ulik bemanning ved festivalene rundt om i landet, og det gir stor variasjon på regningen. Bildet er tatt under Døgnvillfestivalen i Tromsø.

Foto: Bernt Olsen / NRK

Politiet i Tromsø mener det trengs seks politifolk til Døgnvillfestivalen, og det koster 150 000 kroner. Selv om Norwegian Wood både varer lenger og har flere besøkende, slipper festivalen unna med godt under halvparten, fordi Oslo-politiet mener det holder med to politifolk her.

Hør saken i Kulturnytt her.

Flere festivaler vil nå ha slutt på forskjellsbehandlingen. Dagens ordning gjør at man kan gå glipp av store artister på grunn av regningen fra politiet.

Flere dager og gjester, men færre politifolk

Omtrent 30 000 mennesker var innom Døgnvillfestivalen i Tromsø i fjor. I likhet med andre store musikkarrangementer var det politi til stede for å ivareta sikkerheten. Men det politiet tar betalt varierer stort fra festival til festival.

Dette er ett eksempel på hvordan lokale politidistrikter fordeler politiressurser ulikt:

 • Døgnvill i Tromsø går over tre dager, har 30 000 mennesker innom, seks politifolk til stede og prisen er ca. 150 000 kroner.
 • Norwegian Wood i Oslo går over fire dager, har 40 000 mennesker innom, to politifolk til stede og prisen er ca. 60 000 kroner.

Les også: Grønt lys for Døgnvillfestivalen

– Har ikke noe valg når regningen kommer

Mange arrangører synes prisen for vakthold er høy.

Helge Markusson

Markedssjef i Døgnvillfestivalen, Helge Markusson, har stor forståelse for at mange festivaler sliter med høye politiregninger.

Foto: Bernt Olsen / NRK

– Jeg har stor forståelse for en del festivaler som sliter alvorlig. Det burde vært lagt en mal og en mer edruelig måte å gjøre det på, sier Helge Markusson som er markedssjef i Døgnvillfestivalen.

I flere år har det vært debatt om norske festivalers utgifter til politivakthold. Derfor sendte Politidirektoratet ut et rundskriv i 2011 for å klarne opp i situasjonen.

En fast timesats ble bestemt, men det skulle fortsatt være opp til det lokale politidistriktet å avgjøre detaljene rundt bemanningen – for eksempel hvor mange som skal være på jobb.

Markussen forklarer at festivalen ikke har noe valg når regningen kommer.

– Vi vil jo ikke la det gå utover sikkerheten, forklarer Markusson.

Les også: Ble nektet tåteflaske på festival

– Ordningen disponerer for forskjellsbehandling

Markussen får støtte fra Cato Fjukstad, som er sikkerhetssjef ved Oslo-festivalen Norwegian Wood. Fjukstad har en universitetsgrad i publikumssikkerhet, og mye erfaring fra vakthold på norske festivaler.

Han mener dagens ordning disponerer for forskjellsbehandling.

– Satsene er nasjonale, men saksbehandlingen er veldig lokal. Jeg tror vi burde hatt en mye mer helhetlig og nasjonal håndtering, sånn at ikke politidistriktene kan forskjellsbehandle slik de gjør i dag, sier Fjukstad.

Politiet i Tromsø mener at det må være seks politifolk på jobb under Døgnvillfestivalen, og regningen kommer på 150 000 kroner.

Selv om Norwegian Wood både varer lenger og har flere besøkende slipper festivalen unna med godt under halvparten, fordi Oslo-politiet mener det er nok med to politifolk på jobb.

Les også: – Håper betalingskortene fungerer bedre i år

– Festivalene må klage

Line Endresen leder Norsk Rockforbund som er konsertarrangørenes fellesorganisasjon.

Line Endresen, daglig leder i Norsk Rockforbund

Leder Norsk Rockforbund, Line Endresen, oppfordrer sine arrangører til å klage til Politidirektoratet.

Foto: Norsk Rockforbund

De kjenner godt til debatten og har bedt sine 280 arrangører om å klage til Politidirektoratet i visse tilfeller.

– Vi har sendt ut skriv til våre medlemmer og bedt dem om å klage når de føler at distriktene fakturerer for mye. Det viktigste for oss er at det skal være likhet for loven, sier Endresen.

Politiet sender ut faktura for vakthold i forkant av arrangementene og flere av festivalene opplyser at dette kan være problematisk.

– I ytterste konsekvens betyr denne ordningen at festivaler må si nei til store artister fordi man ikke klarer å ta regningen, sier Markusson i Døgnvillfestivalen.

Direktoratet er fornøyde med ordningen

Kristine Langkaas er fungerende direktør i juridisk avdeling i Politidirektoratet, og hun er fornøyd med ordningen.

– Det er vurderinger som må gjøre lokalt fordi det handler om geografi og publikum.

– Er du enig i at ordningen kan disponere for forskjellsbehandling?

– Jeg kan vel vanskelige spekulere i om det kan disponere for forskjellbehandling, men jeg mener at det må utvøves et lokalt skjønn. Jeg tror ikke en nasjonal ordning vil være noen god løsning, sier Langkaas.

Kulturstrøm

 • Bokmessen i Leipzig åpner

  Den årlige bokmessen i den tyske byen Leipzig åpner lørdag. 18 norske forfattere er blant dem som skal presenteres.

  Bokmessen i Leipzig 2019
  Foto: HENDRIK SCHMIDT / AFP
 • Krev erstatning etter Black Box-sak

  Pia Maria Roll, Hanan Bennamar og Sara Baban krev erstatning på minst 50.000 kroner kvar i ein klage på politiet og påtalemyndigheitas behandling av saka der dei vart melde til politiet av justisministerens sambuar, Laila Bertheussen.