NRK Meny
Normal

– Nerdrum håper nye dokumenter vil renvaske ham

– Odd Nerdrum håper at de nye dokumentene i saken er med på å renvaske ham, sier Nerdrums forsvarer Pål Berg. Han mener etterforskningen i straffesaken har vært for dårlig.

Odd Nerdrum

Odd Nerdrum ble i lagmannsretten dømt til fengsel i to år og ti måneder.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Onsdag presenterte Dagbladet ny dokumentasjon som angivelig sår tvil om dommen fra Borgarting Lagmannsrett, hvor kunstmaler Odd Nerdrum ble dømt til fengsel i to år og ti måneder for skatteunndragelse.

Flere eksperter som har sett dokumentasjonen, mener at den kan innebære at Nerdrum ikke skulle blitt dømt til fengsel.

Les også: Nye bevis i Nerdrum-saken

– Nerdrum håper at dette er med på å renvaske ham, og at saken får en annen karakter. Han håper at dette vil gi ham gehør for det han har hevdet hele tiden, nemlig at han er uskyldig, sier forsvarer Pål Berg.

Berg mener påtalemyndigheten burde ha gjort en bedre jobb for å få fram alle bevis i saken.

– Det er ikke blitt gjort god nok etterforskning. Disse opplysningene som nå kommer fram burde politiet ha innhentet selv, sier han.

– Kunne ha kontaktet banken

Dagbladets dokumentasjon viser angivelig at retten trolig har talt Nerdrums inntekter flere ganger og at han høyst sannsynlig har skattet av alle sine inntekter, med unntak av tre mindre sjekker.

Sentralt står en kontoutskrift fra en bank i Østerrike, som ikke har vært lagt fram tidligere.

– Det hadde jo bare vært å ta kontakt med banken, så hadde påtalemyndigheten fått tak i disse dokumentene, sier forsvareren.

– Men hvis dette er så gode bevis, hvorfor har ikke forsvaret gjort mer for å fremskaffe dem?

– Vi mente at de bevisene vi la fram i retten var tilstrekkelige for å frikjenne Nerdrum. På et av punktene hadde vi erklæringer fra to revisorselskaper samt telefonintervju med revisorer som bekreftet vår versjon. Likevel ble vi ikke trodd i retten, sier Berg.

Pål Berg og Odd Nerdrum

Advokat Pål Berg og Odd Nerdrum under rettssaken i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Karakterslakt

Forsvareren mener at retten stolte på påtalemyndighetens versjon, uten at den var tilstrekkelig dokumentert.

– Nerdrum har sagt at i denne saken så er det han som har vært nødt til å bevise sin uskyld, og ikke aktoratet som har måttet bevise hans skyld, sier Berg.

Saken skal nå til ankebehandling i Høyesterett. Forsvaret mener saksbehandlingen har vært feil, og at dommen er mangelfullt begrunnet.

– Dommen er en total karakterslakt av Nerdrum. Retten viste at de ikke stolte på noe av det Nerdrum hevdet. Vi håper nå at de nye dokumentene kan vise at han hadde rett, sier forsvareren.

Dersom høyesterett forkaster anken fra Odd Nerdrum blir dommen rettskraftig, og kunstneren må sone straffen på 2 år og 10 måneder.

– Har gjort en tilstrekkelig jobb

Politiadvokat Asbjørg Lykkjen

Politiadvokat Asbjøg Lykkjen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Politiadvokat Asbjørg Lykkjen, som førte saken for påtalemyndigheten, er ikke enig i kritikken fra forsvarer Pål Berg.

Lykkjen mener at de har innhentet tilstrekkelige bevis for å belyse saken, og synes det er påfallende at flere dokumenter fra forsvaret har kommet underveis eller etter rettsbehandlingene i tingretten og lagmannsretten.

– Denne saken har pågått i veldig lang tid. Helt siden 2003 har Nerdrum blitt bedt om å legge fram all dokumentasjon. Det har kommet svært lite fra hans side, og vi har gjort en grundig jobb med å innhente så mye som mulig fra andre kilder, blant annet amerikanske likningsmyndigheter, sier Lykkjen.

– Burde påtalemyndigheten ha gjort mer for å få tak i dokumentene som Dagbladet presenterer?

– Vi har henvendt oss til de vi synes det er mest naturlig å kontakte. Dersom det foreligger viktig dokumentasjon hos Nerdrums bankforbindelser er han den nærmeste til å dokumentere dette, sier Lykkjen.

Rykkjen mener at mye av dokumentasjonen som har blitt lagt fram av Nerdrum underveis i rettsprosessen har vist seg å ikke stemme.

Hun understreker at hun ikke har sett dokumentene Dagbladet refererer til, og at hun derfor ikke kan kommentere de konkrete opplysningene som angivelig kommer fram.

Parallelt med straffesaken har Odd Nerdrum gått til sak mot skatteetaten, hvor han hevder at enkelte av skattekravene mot ham har vært urettmessige. Denne saken skal opp for Oslo tingrett førstkommende mandag.

Lengre intervju med Odd Nerdrum på Skavlan 30. september 2011.

Lengre intervju med Odd Nerdrum på Skavlan