– Kongen gjorde en festtale til en verdipolitisk tale

Retorikkeksperter mener kong Haralds tale under torsdagen er et effektivt innlegg i den norske verdidebatten, men samtidig godt innenfor det kongehuset kan tillate seg å mene.

Kong Harald

SLO AN: Kong Haralds budskap om hvem vi nordmenn er har på kort tid gått viralt på sosiale medier. Retorikkeksperter er fulle av lovord om hvordan kongen klarer å forene et verdipolitisk budskap med en hyggelig festtale.

Kongens tale på torsdagens hagefest ser ut til å ha truffet en nerve i den norske befolkningen.

NRKs Facebook-video av talen er delt over 22.000 ganger, og kommentarfeltet renner over av rosende støtteerklæringer til kongens budskap om mangfold og fellesskap.'

«Du gjør meg stolt av å være norsk», skriver én Facebook-bruker i kommentarfeltet.

«For et prakteksempel på norske verdier», skriver en annen.

Noen av de som kommenterer er imidlertid kritisk til det de oppfatter som et innvandringspositivt og «politisk korrekt» budskap.

– Effektfullt innlegg i verdidebatten

Trygve Svensson byline

DYP-POLITISK: Retorikkforsker Trygve Svensson mener kongen gjør en festtale til en verdipolitisk tale.

– Alle setter pris på en hyggelig festtale, men det er ikke gitt at det blir spredt i sosiale medier på denne måten, sier stipendiat Trygve Svensson ved Universitetet i Bergen.

Han forsker på retorikk, og mener kongens tale er et godt eksempel på hvordan en festtale også kan være politisk.

– Kongen tar det som i utgangspunktet er en ufarlig sjanger, festtalen, og gjør den til det vi kan kalle en «dyp-politisk» tale. Det handler om de grunnleggende verdiene vi står for. En festtale i en hage handler om å ønske velkommen og skape god stemning, men kongen skaper også en fortelling om hva det vil si å være nordmann i dag. Dermed går han inn i et felt det har vært masse debatt om og kontroverser rundt de siste årene, sier Svensson.

Han mener likevel det er vanskelig å kalle talen et politisk innlegg.

– Det er ingen som kan si at kongen her kommer med et politisk program. Han holder seg godt innenfor det som er kongehusets oppgave, men det er derfor det er så kløktig utført. Det som ligger til grunn for politikken er verdier, og dette er et effektfullt innlegg i verdidebatten.

– Markerer en vending

Jens E. Kjeldsen

VENDING: Professor Jens Elmelund Kjeldsen mener kongens tale først og fremst handler om å forstå vår historie og hvem vi er.

Foto: privat

Svendssons kollega, professor Jens Elmelund Kjeldsen, mener talen ikke er politisk i seg selv, men at den kan oppfattes slik av de som ikke deler verdiene kongen fremhevet.

– I forhold til sjangeren skiller ikke talen seg ut i det hele tatt. Men den markerer en vending i den forstand at han er mer tydelig på visse verdier. Ingen ville sagt det var en politisk tale om den omhandlet verdier som alle var enige om.

Han mener kongens tale er et godt eksempel på en tale som skal skape fortellingen om hvem «vi» er.

– Kongen gjør her noe mye bredere enn en politisk tale, han hjelper med å forstå vår historie og hvem vi er. Ettersom dette nettopp er funksjonen av en slik tale, må man si at kongen gjorde det bra, sier Kjeldsen.

Kulturstrøm

 • Ny lov holder BTS ute av militæret

  Sør-Korea har revidert loven om militærtjeneste – som sikrer at de syv medlemmene i boybandet BTS kan vente med avtjeningen. Loven trådte i kraft dager før det eldste bandmedlemmet, Kim Seok-jin, fyller 28 år – som hittil har vært grensen for når menn må melde seg til obligatorisk militærtjeneste. Nå er det 30 år som er den nye fristen, forutsatt at artistene kan vise til medaljer for å ha hjulpet til med å spre eller høyne landets kulturelle innflytelse rundt i verden (NTB).

  K-popgruppa BTS
  Foto: Kim Kyung Hoon / Reuters
 • 9 millionar kroner til inkludering

  I dag mottek 55 ulike prosjekt til saman 9 millionar kroner frå den nystarta tilskotsordninga «Inkludering i kulturliv». Frivillige organisasjonar har anten åleine eller i samarbeid med andre organisasjonar eller kommunar kunne søke om mellom 50.000 og 500.000 kroner til prosjekt som bidreg til å auke aktiviteten og deltakinga i kulturlivet, heiter det i ei pressemelding frå Regjeringa.

  Besøk til Unge funksjonshemmede onsdag 2. desember
  Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken