9 av 10 mener NRK oppfyller mandatet

NRK har totalt sett styrket sin anseelse, viser en årlig profilundersøkelse utført av TNS Gallup. Samtidig får NRK.no økt tillit og radiokanalen mP3 vokser blant de unge.

Nytt på nytt vår 2015

POPULÆRT: Nytt på nytt er et av programmene som norske TV-seere trykker til sitt bryst. Totalt sett viser profilundersøkelsen utført av TNS Gallup at NRKs profil er noe styrket sammenlignet med fjoråret.

Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

For 21. gang har NRK gjennomført en profilundersøkelse der publikums oppfatning av NRK blir målt.

Les mer: Hele undersøkelsen

73 prosent av lisensbetalerne mener at de i stor grad får valuta for lisensen.

– At vi opprettholder fjorårets rekordhøye «Verdi for lisensen», er mer enn man kunne håpe på ettersom den i fjor gjorde et hopp med fem prosentpoeng fra tidligere toppnotering, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

En av fire lisensbetalerne mener at de i meget stor grad får valuta for lisensen. Nesten halvparten av de spurte sier de i ganske stor grad får valuta for lisensen.

9 av 10 mener NRK oppfyller mandatet

Av de tusen personene som deltok i undersøkelsen, mener 90 prosent at NRK oppfyller sitt allmennkringkasteroppdrag og sender programmer av god kvalitet, gir et mangfoldig tilbud og informerer og opplyser.

– Også publikums oppfatning av NRK som uavhengig og upartisk er bunnsolid, sier Eriksen.

NRK.no får økt tillit

NRK.no kommer meget godt ut av årets profilundersøkelse. Tilliten til NRK på nett øker fra fjoråret og en større andel liker også NRK.no best.

– Tallene fra profilundersøkelsen med tanke på nett og mobil er fantastiske. NRK på nett og mobil har i stadig større grad klart å fremstå som en nyhets- og aktualitetsdrevet allmennkringkaster på nett – med hele sjangerbredden av innhold ut mot publikum. Det er innholdet de ulike redaksjonene og innholdsmiljøene skaper sammen, gjennom en velredigert forside og gjennom sosiale medier, som er årsaken til de positive tallene, mener nettsjef i NRK Frank Gander.

mP3 øker

Blant de unge, i aldersgruppen 15–29 år, får mP3 en betydelig vekst i kategorien «Musikken du liker».

NRK P1 taper andeler i en del av kategoriene, mens NRKs mindre kanaler øker. Likevel er P1 fortsatt den radiokanalen med desidert størst tillit, samt den kanalen befolkningen liker best.

Flest har tillit til NRK1

TV-delen i årets undersøkelse gjenspeiler på mange måter NRKs TV-høst 2014. NRK1 taper andeler i kategorien «Norsk underholdning» samtidig som kanalen beholder sin gode posisjon i kategoriene «Nyheter», «Debatt» og «Fakta- og informasjonsprogrammer».

Kulturstrøm

  • Prestehumoren blir snillere

    Prestehumoren i norske medier er blitt snillere de siste femti årene. Det mener religionsprofessor Pål Repstad ved Universitetet i Agder. Han har vært med på å skrive den nye boken «Ingen spøk», som handler om preste-humor i norske medier.

    Preste-humoren i norske medier er blitt snillere de siste femti årene. 
Det mener religionsprofessor Pål Repstad ved Universitetet i Agder. Han har vært med på å skrive den nye boken "Ingen spøk", som handler om preste-humor i norske medier.
  • Får SOME-nekt av føderal dommer

    Donald Trumps tidligere rådgiver, Roger Stone, får ikke lov til å publisere på Instagram, Facebook eller Twitter. Det har en føderal dommer bestemt etter han gikk over grensen for hvor mye han fikk lov å si offentlig om saken sin, skriver Reuters.