35.000 kollektivreisende blir påvirket av Øya-flytting

Neste år vil Øyafestivalen avvikle sin første festival i Tøyenparken. Det vil stenge en av Oslos hovedfartsåre i én uke – hvem som skal betale regningen er fremdeles uklart.

20-bussen og Øya

20-bussen må finne en ny rute når Øyafestivalen flytter til Tøyen neste år.

Foto: NRK.no/scanpix

Jonas Prangerød

Jonas Prangerød, PR-sjef i Øya.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Etter tretten år i Middelalderparken, hvorav de tolv siste har vært utsolgt, skifter Øyafestivalen territorium.

På grunn av utbyggingen av Follobanen, vil Jernbaneverket trenge området som går tvers gjennom Middelalderparken, og det er ikke ventet at Øyafestivalen kan være tilbake før i gamle omgivelser før i 2019.

I mellomtiden skal festivalen leie Tøyenparken av bymiljøetaten i Oslo kommune.
Kommunen og Øyafestivalen har hatt flere møter for å diskutere flyttingen av festivalen.

Én av utfordringene som blir trukket fram for «nye» Øyafestivalen på Tøyen, er stengingen av Finnmarkgata.

Gaten, som er en del av Oslos ring 2, og en del av ruten til 20-bussen, som går fra Galgeberg til Skøyen og er en av Oslos best brukte busslinjer.

Det var først antatt at Finnmarkgata kun ville være stengt under de fire festivaldagene, men nå bekrefter Øyafestivalen at gaten også vil være stengt når festivalen skal rigges opp og ned.

– Det har blitt enighet om syv dagers stenging av Finnmarkgata, sier Jonas Prangerød, PR-sjef i Øya, til NRK.no.

– Vi har ikke kommet noe særlig lengre enn at vi har fått ja til å stenge gata. Planleggingen av hvor 20-bussen skal gå overlater vi til Ruter, sier Prangerød.

Øyafestivalen 2014

Øyafestivalen fikk lov til å stenge Finnmarkgata under, før og etter festivalen. Gaten skal brukes til handlegate under selve festivalen.

Foto: Superunion

Lengre reiserute

20-bussen er en av Oslos mest trafikkerte ruter. På hele strekningen er det 35.000 passasjerer daglig. Ifølge Ruter kan alle de reisende med 20-bussen merke omkjøringen som vil komme under Øyafestivalen fra 2014.

– Legger vi om traseen blir den lengre, noe som vil gi lengre kjøretid. Vi trenger derfor flere busser for å opprettholde tilbudet i henhold til rute. Så svaret er at dersom vi ikke kan sette inn flere busser, så vil alle merke det, sier Sofie Bruun, pressetalspeson i Ruter, til NRK.no.

Øyafestivalen samarbeider med Ruter og politiet om stengingen av gata. Det er ennå ikke avklart hvordan trafikken skal omdirigeres, men ifølge Ruter er det sannsynlig at 20-bussen vil kjøre om Sars gate.

«En del ekstrakostnader»

Oslo kommune kan foreløpig ikke svare på om resten av biltrafikken vil omdirigeres i samme retning som kollektivtrafikken.

Å stenge deler av Oslos Ring 2 vil koste penger, men på dette tidspunkt finnes det ikke noe tall på hvor stor summen blir.

– Det vil bli en del ekstrakostnader i forbindelse med stenging av Finnmarksgata, fordi 20-bussen må kjøre en annen rute og da må vi sette inn flere busser for å dekke inn den ekstra tiden omkjøringen tar. Vi har ikke finregnet på hvor mye det kommer til å koste, og det er vanskelig å komme med noe estimat på det nåværende tidspunkt, sier Sofie Bruun, pressetalspeson i Ruter, til NRK.no.

Uklart hvem betaler

Men hvem som skal betale prisen for stenging og omdirigering av bil- og kollektivtrafikk er ennå ikke avklart.

– Jeg vet ikke om det finnes noen detaljer over hvem som skal dekke kostnadene. Men det er vel normalt at de offentlige tilrettelegger under store arrangementer som kommer byens befolkning til gode.

– Det er ikke uvanlig når det blir endringer i kollektivtrafikken under arrangement som omfatter mange tusener av Oslos befolkning, som Ski-VM eller Norway Cup, for eksempel, sier Jonas Prangerød, PR-sjef hos Øya.

Men Ruter forteller at de har ikke en egen budsjettpost for denne type utgifter, og det er vanlig at arrangøren selv tar regningen.

– Et nærliggende eksempel er Kollenfestivalen i fjor, de betalte selv for ekstra busser. Norway Cup betaler også for Ruters ekstrautgifter. I fjor ba russen om å få gratis T-bane opp til Ruter, men det hadde de ikke mulighet til å betale for, og vi hadde heller ingen ressurser, sier Bruun, pressetalsperson i Ruter.

Kart over Øyafestivalen 2014

Bymiljøetatens kart viser hvilket areal festivalen skal bruke under Øyafestivalen 2014.

Foto: Oslo kommune/bymiljøetaten

Ønsker samarbeid

Øyafestivalen og Oslo kommune har fremdeles ikke signert leiekontrakten for 2014, men i kontrakten heter det at:

«Ansvar for fremskaffelse, samt eventuelle kostnader hertil, bæres av leietaker».
På spørsmål om Øyafestivalen har budsjettert for slike kostnader eller om det kan være aktuelt å søke støtte fra kommunen, svarer PR-sjefen i festivalen:

– Vårt budsjett er nok ikke så detaljert ennå. Vi ønsker en god dialog og et godt samarbeid med Ruter om dette, sier Prangerød.

Kan ikke si noe om konsekvensene

Oslo kommune kan foreløpig ikke si noe om de konkrete konsekvensene av stengingen av Finnmarkgata.

Men også kommunen understreker at det er arrangøren som vanligvis tar regningen for de ekstra utgiftene som følger med.

– Detaljene her kan jeg ikke si noe om, men kostnader ved skiltvedtak og stenging er det normalt arrangøren som må ta, sier Anne Farseth, avdelingsdirektør for Arrangements- og utleieavdelingen hos Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Statens vegvesen kan ikke si noe om hvordan trafikken vil bli påvirket av én ukes stenging av deler av Ring 2, men henviser til Oslo kommune.

Finnmarkgata

Øyafestivalen og Ruter har ikke funnet ut hvem som skal betale for stengingen av Finnmarkgata.

Foto: Cathrine Elnan/NRK.no

Kulturstrøm

  • Flere prisvinnere

    Filmen «EPA» fra Sverige gikk av med prisen Tromsøpalmen under TIFF 2021. De hadde den beste filmen i sideprogrammet Film fra nord. Vinneren av den norske fredsfilmprisen gikk til «Det finnes ingen djevel», fra Iran, Tyskland og Tsjekkia.

    Det finnes ingen djevel
  • Putin kondolerer etter Kings død

    Russlands president Vladimir Putin kondolerer etter dødsfallet til den amerikanske tv-veteranen Larry King. Putin ble intervjuet flere ganger av King, og verdsatte hans profesjonalitet og faglige tyngde, sier en talsmann til nyhetsbyrået RIA.