33 år med språk

Det var kunnskap på høyt nivå der intelligente gymnasiaster konkurrerte. Tre elever på hvert lag konkurrerte med hverandre, forteller Svein Wiel Jørgensen.

Svein Wiel Jørgensen
Foto: Haakon Dirk Blaauw

Denne kunnskapskonkurransen - ”Vi bare spør” - for elever ved videregående skoler hadde mange lyttere da den gikk i NRK P2 på den tiden. Dette var da en god del år før NRK fikk tre kanaler, minnes Svein Wiel Jørgensen som du kan møte programposten Sølvsuper i NRK P1 førstkommende søndag.

I samtalen med programleder Haakon D. Blaauw trekker Svein Wiel Jørgensen frem mange minner fra de 33 årene han arbeidet med undervisningsradioen i NRK.

- Jeg kom dit ved en tilfeldighet og ble spurt om jeg kunne overta ansvaret for tyske og engelske programmer. Dette var en spennende utfordring som jeg umiddelbart sa ja til og som jeg hadde stor glede av.

Nordisk samarbeid

Svein Wiel Jørgensen
Foto: Haakon Dirk Blaauw / NRK

Disse språkprogrammene ble laget sammen med dansker, svensker og finner og Wiel Jørgensen mener selv at det er svært få områder der det nordiske samarbeidet har fungert så godt som radioproduksjonen av undervisningsprogrammer.

- Vi produserte disse programmene blant annet i London og i Hamburg og i dramatiseringen hadde vi med oss skuespillere. Gjennom disse produksjonene kom Wiel Jørgensen også i kontakt med andre kjente personer som han laget egne programmer om.

Hg han trekker gjerne frem navn som Horst Tappert, som nå er død og kjent for sin Derrick-figur, og Roger Whittaker.

Bandy-frelst
Søndagens sølvsupergjest har også en interessant fortid i bandy-miljøet og han har dømt flere kamper. Det var også interessen for bandy som førte han inn i journalistikken gjennom et referat fra en skolebandykamp mellom Valler og Stabekk han leverte til avisen Asker og Bærum Budstikke.

- Nå er det 20 år siden jeg dømte en bandy-kamp sier 75-åringen som nå også bruker en del av sin tid på funksjonen som vikarlektor ved Norges Toppidrettsgymnas.

Sølvsuper NRK P1 søndag 18. januar 2009 kl. 07.03.

Tysk utmerkelse til Svein Wiel Jørgensen

Den tyske stats anerkjennelse for arbeidet for tysk språk i norsk radio

Foto: Haakon Dirk Blaauw / NRK

Kulturstrøm

  • Putin vil kontrollere rappmusikk

    President Vladimir Putin meiner rapp er basert på «sex, dop og protestar» og vil kontrollere bruken av rappmusikk blant russarar. Han ytra ønskjet på eit møte med kulturelle leiarar i St. Petersburg denne veka. Eit forbod er ikkje aktuelt.

  • Nordmann Europas beste filmfotograf

    Martin Otterbeck blei laurdag kveld hedra som Europas beste filmfotograf under European Film Awards (EFA) i Sevilla i Spania. Fotoprisen fikk han for Erik Poppes film «Utøya 22. juli». Det er 31. gang at European Film Awards går av stabelen.