120 millioner mer til musikk

Musikkfeltet passerer milliarden i regjeringens foreslåtte statsbudsjett for 2009.

Publikum på Madrugadas konsert på Norwegian Wood.
Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Brann i Skuteviken

De musikalske ofrene for brannen i skuteviken får 1 million kroner.

Foto: James Hosea
Idrettsminister Trond Giske

Kulturminister Trond Giske gir økning på mange punkter i sitt budsjett for 2009.

Foto: NRK / NRK

I forhold til saldert budsjett for inneværende år foreslår regjeringen en samlet nominell økning med 748,3 millioner kroner til kulturformål. Samlet bevilgning til musikkfeltet blir dermed på 1,1 milliarder kroner.

Her er noen av populærmusikkområdene som får en økning i neste års budsjett:

  • Turné- og arrangørstøtten for rock og pop faller bort (9. mill. i 2008). I stedet opprettes tre genreoverskridende tilskuddsordninger; en for arrangører (10 mill. - en økning på 4,7 mill.), en for musikere (10 mill. - en økning på 2,1 mill.) og en for utstyr (36,5 mill. - 10 millioner mer enn tidligere).
  • Den gamle klubbstøtten blir en del av den nye sjangeroverskridende ordningen nevnt i punkt én.
  • BRAK - Bergen Rock Aktører får 1 million kroner til nye øvingslokaler med videre etter brannen i Skuteviksbodene. Dette tas av utstyrsordningen.
  • 3 millioner i økning til kompetansesentere for rytmisk musikk.
  • Riddu Riddu-festivalen har fått knutepunktstatus for 2009 og det foreslås et tilskudd på 1,5 millioner.
  • Kulturrådets bevilgninger til musikkfestivaler øker fra 27,5 til 29,5 millioner.
  • Rockheim, det nasjonale senteret for pop og rock i Trondheim, får økt driftsbudsjett på 5 millioner kroner. I tillegg foreslår departementet å bevilge 55 millioner kroner til ferdigstillelsen av Rockheims bygg på Brattøra, slik at det kan åpnes i august 2009.
  • Regjeringen foreslår en økning på 7 millioner kroner til Forsvarets musikk i 2009.

Kulturstrøm