- NRK ødelegger for språket

NRKs nye språkregler gir journalistene større mulighet for å bruke dialekt i NRKs nyhetssendinger. Det bekymrer både Riksmålsforbundet og Noregs Mållag.

Hans-Tore Bjerkaas

AVVISER KRITIKKEN: - Dialektene avspeiler det språklige mangfoldet i landet bedre, sier kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Riksmålsforbundet tror økt dialektbruk vil gjøre det vanskeligere for lyttere og seere å forstå hva som blir sagt. Nestleder i Riksmålforbundet Tor Guttu er skuffet over NRK.

Ingerid Stenvold

FIKK PRIS: I går mottok Ingerid Stenvold kringkastingsprisen for 2007 fordi hun bruker sin Målselv-dialekt på en god måte.

Foto: Ekroll, Anne Liv / Anne Liv Ekroll, NRK

- Det er uheldig at ikke NRK er et forbilde når det gjelder å bevare normaltalespråket her i landet, sier han, og legger til:

- Forståelsen og kommunikasjonen går best når språket er standadisert, og man ikke stadig må tilpasse seg nye former hver gang en medarbeider viser seg på skjermen, sier han.

Vil avspeile mangfoldet

De nye NRK-reglene innebærer at programledere og reportere i nyhetene kan bruke dialekt så lenge den er tydelig, konsekvent og forståelig. Dette skal være opp til de enkelte redaktørene å vurdere. NRK skal altså avspeile mangfoldet i det norske språket, og det ikke bare ved hjelp av dialekter, men også med uttale farget av andre språk.

Frykter for nynorsken

Daglig leder i Noregs Mållag, Gro Morken Endresen, er redd for at nynorsken vil tape terreng til fordel for dialektene.

- Mer dialektbruk vil gå på bekostning av de normerte språkene. Det er så lite nynorsk i samfunnet allerede, og NRK er en viktig bidragsyter til å gi folk et bilde av nynorsken, sier hun.

 

Sylfest Lomheim

- UDRAMATISK: Språkrådets direktør Sylfest Lomheim mener regelendringene ikke får noen stor praktisk betydning.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Ønsker livligere språkdebatt

Men kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas mener dialektbruk vil være godt for språkdebatten i NRK.

- Dialektene avspeiler det språklige mangfoldet i landet bedre. Hovedregelen i nyhetssendinger og programinformasjon er fortsatt at det skal brukes normert språk, altså bokmål eller nynorsk. Men nå åpner vi for å gjøre unntak. Kriteriene er at det snakkes tydelig, konsekvent og forståelig. Vår ambisjon er at språket skal bli en mer levende del av debatten i NRK, sier han.

- Kun en formalitet

Direktør for Språkrådet, Sylfest Lomheim, synes ikke de nye reglene er oppsiktsvekkende.

- Dette er bare en formalisering av en praksis som har pågått i 15 år. Jeg tolker det som at nyhetspresentatørene fortsatt kommer til å snakke standardisert, sier han.

Skryter av Stenvold

Men ifølge Bjerkaas vil også nyhetspresentatører eller ankere kunne bruke dialekt.

- Vi har Ingerid Stenvold i sporten i NRK som har talt dialekt, og som i går fikk en språkpris for levende god presentasjon og fremragende bruk av sin dialekt i nasjonal formidling. Språket er det viktigste redskapet du har, og hvis det normerte språket hindrer deg fra å gjøre ditt beste skal redaktøren kunne gjøre unntak og tillate dialekt.

- Nynorsken trenger beskyttelse

Bjerkaas avviser at Noregs Mållag har grunn til å være bekymret for nynorsken.

- Det er viktig for NRK å holde på normert språk. Nynorsken trenger større beskyttelse enn bokmål. Vi vil følge med på dette her, men vi tror nynorsken er godt beskyttet i de nye reglene, sier han.

Kulturstrøm

  • Sprikande konseptalbum frå Coldplay

    På «Music of the Spheres» har frontmann Chris Martin dikta opp eit parallelt solsystem, der kvar låt representerer ein planet og folket som bur der. «Sprikande og retningslaust», skriv musikkmeldar Sjur Systad Tyssen i P3. Terningkast 3.

    Coldplay 2021
    Foto: James Marcus Haney