NRK Meny
Normal

- Nasjonalmuseet bryter loven

Offentligheten får ikke vite hvem som søker på direktørjobben ved Nasjonalmuseet. Dette er i strid med loven, mener ekspert.

Nasjonalmuseet
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

I stillingsutlysningen for ny direktør ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design står det: "Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt".

- Problemet med den formuleringen er at man lover konfidensialitet under behandling av en stilling som det er knyttet så stor offentlig interesse til og som forvalter så mange midler, sier Gunnar Bodahl Johansen ved Institutt for Journalistikk.

Les også: - Håpløst på Nasjonalmuseet

Les også: Ingen direktør på et halvt år

- Uklokt

Gunnar Bodahl Johansen ved Institutt for Journalistikk

Utstillingsteksten er i strid med loven, mener Gunnar Bodahl Johansen.

Foto: Lotte Olsen/NRK

Bodahl Johansen understreker at det er i strid med den nye offentlighetsloven, som trer i kraft fra nyttår, å behandle søknader konfidensielt. Der kreves det at det i utlysningteksten skal opplyses at søkere kan offentliggjøres selv om de har bedt om konfidensiell behandling.

- Jeg synes det er meget uklokt og jeg skjønner ikke at man har gått ut med en sånn utlysningstekst. Det synes jeg bryter med alle prinsipper og alle reelle hensyn som bør være til stedet i denne saken, sier han.

- Trygghet for søkerne

- Styret ønsker at det skal være en trygghet for søkerne. De skal ikke få navnet sitt slått opp overalt, sier styreleder Svein Aaser.

Aaser sier jurister nå skal vurdere grunnlaget for konfidensialitet.

Svein Aaser

Styreleder Svein Aaser vil gi søkerne trygghet.

Foto: NRK

- Det er mulig det er noen endringer i offentlighetsloven per 1. januar 2009 som har noen konsekvenser, men det gjenstår å se, sier han.

- Er det her noe dere ikke har fått med dere?

- Jeg vil ikke tro at vi ikke har fått det med oss, men det er ulike tolkninger.

Aaser mener det er viktig å ivareta hver enkelt søkers behov for konfidensialitet.

- Vi ønsker å åpne for de som ønsker det for å få med mange, gode søkere og vi vet at det er noen som kvier seg for den type offentlighet, sier han.

Økonomisk makt

- Vi er i en litt merkelig situasjon fordi utlysningsteksten går ut mens den gamle offentlighetsloven fortsatt gjelder, men søknadsfristen og behandlingen av saken skjer mens den nye loven har trådt i kraft.

Alle som søker en offentlig stilling kan be om få navnet sitt unntatt offentligheten, men det er opp til forvaltningen å avgjøre om de får det. Bodahl Johansen mener Nasjonalmuseet har så stor offentlig interesse og forvalter så stor økonomisk makt at det må offentliggjøres hvem som ønsker å bli ny direktør ved museet.

Kulturstrøm