Etterlyser engasjement

Privatetterforsker Tore Sandberg mener norske mediebedrifter er tafatte og ynkelige i kampen for å oppklare saker hvor folk er uskyldig dømte.

Tore Sandberg
Foto: Aleksander Nordahl / Scanpix

Med økonomisk hjelp fra Se og hør har Sandberg avslørt sju norske justismord. Han synes ikke norske mediebedrifter gjør nok for å bidra til at uskyldig dømte bir renvasket.

- Mer enn nok å ta av

Sandberg tror det kan skjule seg et stort isfjell under de sju sakene han selv har bidratt til å løse.

- Om bare en bitteliten del av de henvendelsene jeg har fått oppigjennom årene holder vann, så er det mer enn nok å ta av for nesten hele medie-Norge.

Under helgens SKUP-seminar i Tønsberg ble det bestemt at det skal deles ut et årlig stipend på 100.000 kroner kalt Tore Sandbergs Gravestipend. 

Et samfunnsproblem

Ukebladet Se og Hør er eneste mediebedrift som finansierer oppklaring av justismord. Men at noen sitter uskyldig fengslet er et problem for hele samfunnet, mener Sandberg, som synes andre norske medier forsømmer en viktig oppgave.

- Det burde være en førstehåndsoppgave for en hvilken som helst mediebedrift som kaller seg en seriøs nyhetsvirksomhet.

- Umulig uten Se og Hør

Se og Hør har i flere år finansiert arbeidet til Tore Sandberg. Han mener at bladet må få mye av æren for at uskyldig dømte har blitt frifunnet, fordi det ellers ville vært helt umulig å gå i gang med så store saker.

Fritz Moen.
Foto: Heiko Junge / Scanpix

- Uten Se og Hør-finansieringen ville Fritz Moen gått i graven som dobbelt drapsmann, stigmatisert som en forferdelig seksualforbryter.

- God økonomi forplikter

Sandberg får støtte av tidligere Se og Hør-sjefredaktør Knut Haavik, som mener det ligger en forpliktelse for alle redaksjoner, og spesielt de med god økonomi.

- Da bør man engasjere seg, enten det er for å dokumentere justismord eller for å avdekke andre former for urett i samfunnet.

Berømmer Sandberg

Nyhetsredaktør i Dagbladet, Peter Råum forstår kritikken til Tore Sandberg, og innrømmer at de kunne gjort mer. Men Råum tror også privatetterforskeren selv har mye av æren for de oppklarte sakene.

- Jeg tror ikke det bare handler om ressurser, det handler også om at det rett og slett er en god journalist som over mange år har gjort en veldig bra jobb.

Kulturstrøm