- Gir innsikt i politiets arbeid

Politidirektør Ingelin Killengren er opptatt av at krim på TV, som Kodenavn Hunter, skal være realistisk og likne den virkeligheten hun og kollegene lever i hver dag.

Politidirektør Ingelin Killengren

- Vi er spesielt opptatt av realisme, og at faktiske forhold stemmer så langt det er mulig, bekrefter politidirektøren, og presiserer:

- Det gjelder betegnelser, begreper og den virkeligheten vi opererer i. Politiet mener at serier som beskriver politiets arbeid på en nøktern og realistisk måte er positivt, fordi det gir publikum bedre innsikt i vårt arbeid, og bedre forståelse for kompleksitet og utfordringer, sier Killengren.

Løser ikke drapssak på 45 minutter


Hun er spesielt opptatt av at et drama og en virkelighetsbeskrivelse ikke "tar av" og gir publikum et helt feil bilde.

- Det er ikke slik at en hver drapssak løses på 45 minutter slik vi er vant til fra fredagskveldens krimserier, påpeker Killengren.

- Opplever du at det er stor forskjell på en krim som Kodenavn Hunter, og den virkelige verden?
- Organisert kriminalitet over landgrensene jobber politiet med hver dag. Vi kan ikke kommentere detaljert om politiets arbeidsmetoder, men vi bruker analyse, spaning, etterretning og absolutt en viss "hemmelig" tilnærming i mange sammenhenger, forteller politidirektøren.

Spaning

Spaning er en av politimetodene man får et godt innblikk i når man ser på Kodenavn Hunter. Her er gruppas spaner Petter Eikelid i aksjon - spilt av Duc Mai-The.

Foto: Øystein Hillestad / NRK

Men:

- Politiet følger de lover og retningslinjer som er satt for vårt arbeid, i en dramaserie kan det kanskje bli noen "snarveier". Og så er det masse tålmodighet og nitidig arbeid, som kanskje er vanskelig å lage spennende på TV...

Løse tråder


I serier som Kodenavn Hunter og for eksempel danske Forbrytelsen, er det ikke et poeng at absolutt alle detaljer skal oppklares – og forklares – for seerne. Serieskaperen bak Kodenavn Hunter, Jarl Emsell Larsen, har påpekt at det er slik fordi man følger handlingen fra politiets vinkel, og at det faktisk er slik at politiet ikke får oppklart alle detaljer, selv om saken blir løst.

- Hva tenker du om det?

- Det er alltid noen løse tråder, og politiet må velge hva de skal gå videre med, eller ikke. Så det er ikke så langt fra virkeligheten, bekrefter Killengren.

- Har politiet i dag noen grupper som ligner på Hunter – slik man hadde Catch for noen år siden?

- Politiet setter ned grupper og organiserer seg etter hva som er hensiktsmessig, er alt Killengren vil si om den saken. Men krim på TV sier hun gjerne noe om:

Ikke nødvendigvis action


- Krim er for meg, som mange andre, et av flere avbrekk. Jeg ser og leser krim, men kanskje med strengere og mer logiske øyne enn en gjennomsnittsseer. Det skulle kanskje bare mangle. Det som appellerer ekstra til meg er nok en god intrige i velskrevet form, ikke nødvendigvis action.

- I den andre sesongen av Hunter blir politifolkene involvert i alt fra trafficking, drap, internasjonal våpenhandel og fredsforhandlinger. Hvis vi skal lage flere runder – hva synes du da Hunter skal handle om?

- Jeg skal være forsiktig med å gå inn på idésiden her - dette finner dere sikkert ut av. Men vi ser jo at norske forhold blir stadig mer forbundet med det internasjonale. Så det sporet er vel ikke så uaktuelt, antyder Killengren.

Kulturstrøm