- Dialekter hindrer informasjon!

Språkprofessor Finn-Erik Vinje er kritisk til at det blir mer dialekt i etermediene. Han mener nyhetene må formidles med et standardisert språk.

Finn-Erik Vinje
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

En ny spørreundersøkelse utført av TNS Gallup i samarbeid med Språkrådet, NRK og Høgskolen i Hedmark viser stor støtte til bruk av dialekt, og ganske stor støtte til aksenter fra andre land.

- Fritt frem for enhver!

Finn-Erik Vinje var språkkonsulent for NRK i 22 år, og mener mye har forandret seg etter at han ga seg.

- Nå er det fritt frem for en hver, sier Vinje og snakker ikke bare om dialektale varianter. Han mener at også familiære og rent personlige, individuelle vaner slipper til uten at noen setter noen stoppe for det.

Dette er en hinder for en effektiv informasjonsoverføring og det er en undergraving av det hensynet som jeg legger stor vekt på, nemlig at vi får et riksgyldig talespråk.

Finn Erik Vinje

- Dette er en hinder for en effektiv informasjonsoverføring og det er en undergraving av det hensynet som jeg legger stor vekt på, nemlig at vi får et riksgyldig talespråk.

Tre av fire er positive

En ny undersøkelse viser at tre av fire er postive til at programledere i riskdekkende medier bruker dialekt.

- Det er en meget stor grad av toleranse blant nordmenn når det gjelder bruk av dialekt i etermedier. Både riksmedier og lokale medier. Der er bildet helt entydig , sier Lars Anders Kulbrandstad, forsker ved Høgskolen i Hedmark og ansvarlig for undersøkelsen.

Han er mest overraska over at så mange synes det er greit med utenlandsk aksenter. Kun en av tre mener programlederne må snakke norsk uten aksent.

- Man kunne ha ventet seg at aksepten for språkvariasjon i etermedier stoppet med det nasjonale, sier han.

Holdningsendring

Atta Ansari
Foto: Ole Kaland / NRK

Norsk-pakistaneren Atta Ansari har jobba som radio- og tv- journalist i Norge i over 20 år, og har på den tida opplevd en holdningsendring.

- Det gjenspeiler den flerkulturelle virkeligheten vi lever i. Det er klart det var mye mer skepsis- også blant folk i NRK - til å slippe folk med aksent til på lufta tidligere. Den skepsisen tror jeg er borte for lengst. Folk er vant til å høre disse forskjellige måtene å snakke norsk på, sier Ansari.

Det gjenspeiler den flerkulturelle virkeligheten vi lever i.

Atta Ansari, NRK

Språkprofessor Finn-Erik Vinje er kritisk til at det blir mer dialekt i etermediene. Han mener det nyhetene må formidles med et standardisert språk.

- For da pukker ikke språket på oppmerksomhet for sin egen del, men språket blir en lydig tjener for innholdet.

Kulturstrøm

  • Malkovitch spiller dirigentlegende

    Skuespiller John Malkovich skal bekle rollen som den feirede og omdiskuterte rumenske dirigenten Sergiu Celibidache i sine eldre år, skriver nettstedet Variety. Manuset til filmen The Yellow Tie er skrevet av dirigentens sønn, Serge Ioan Celebidachi og James Olivier (kjent for filmen Octav fra 2017), og portretterer den eksentriske dirigenten, som var vekselsvis geniforklart og avskrevet som galning. Filmingen begynner i Romania, våren 2022.

  • – Folk vil ha meir kroppskunst

    Ifølgje kunsthistorikar Mona Pahle Bjerke har kunsten vore viktig bidragsytar i å bryte tabu og skape frigjering både ut ifrå eit feministisk perspektiv, men også i forbindelse med homokampen.