Status - tall og statistikk rundt koronavirus

Status koronaviruset

Oppdateres

Norge

20 700 / 279 954
Siste uke / Smittede totalt
262
Innlagte nå
1 093
Døde
4 229 770
Vaksinerte
NRK innhenter løpende tall fra helseforetakene, Helsedirektoratet og FHI.
Sist oppdatert: 03.12.2021

Bekreftet smittede i Norge

Kurven viser hvor mange som er testet positivt for smitte, per dag og totalt. Variasjoner i hvem som testes og antall tester per dag kan påvirke tallene. Dag for dag-tallene hentes fra FHIs rapporter og viser endring fra foregående dag. FHI melder om store mørketall.

Innlagte i Norge dag for dag

Grafen viser antall sykehusinnlagte med koronavirus for hver dag. Inn- og utskrivninger, eller hvor mange som totalt har vært innlagt foreligger ikke.

Innlagte per sykehus

41
33
29
22
17
Totalt262

Antall døde i Norge

Kurven viser antall registrerte koronadødsfall i Norge. Dag for dag-tallene hentes fra FHIs rapporter og viser endring fra foregående dag, totaltallene inkluderer foreløpige tall for siste dager innhentet av NRK.

OBS: Det er forsinkelse i dataene, og utslag i grafen skyldes smitte og tiltak som ligger bakover i tid. Dagens tiltak vil man først se følgene av etter noen uker.

Vaksiner

Når blir du vaksinert?

Tabellen nedenfor viser når FHI mener de ulike gruppene skal være vaksinert mot koronaviruset i Norge. Scroll eller sveip i tabellen for å se vaksineplanen frem til september. Tabellen er basert på FHIs nøkterne scenarie.

Sist oppdatert 28. mai 2021.

Kartet viser prosentvis hvor mange som er vaksinert i hver kommune. Du kan også søke i boksen under kartet for å finne din kommune.
Tallene oppdateres daglig.

67,3% 73,5% 76,9% 79,6%

Prosent av befolkningen vaksinert