Status - tall og statistikk rundt koronavirus

Status koronaviruset

Oppdateres

Norge

133 764 / 714 532
Siste uke / Smittede totalt
268
Innlagte nå
1 439
Døde
4 311 200
Vaksinerte
NRK innhenter løpende tall fra helseforetakene, Helsedirektoratet og FHI.
Sist oppdatert: 27.01.2022

Bekreftet smittede i Norge

Kurven viser hvor mange som er testet positivt for smitte, per dag og totalt. Variasjoner i hvem som testes og antall tester per dag kan påvirke tallene. Dag for dag-tallene hentes fra FHIs rapporter og viser endring fra foregående dag. FHI melder om store mørketall.

Innlagte i Norge dag for dag

Grafen viser antall sykehusinnlagte med koronavirus for hver dag. Inn- og utskrivninger, eller hvor mange som totalt har vært innlagt foreligger ikke.

Innlagte per sykehus

44
37
35
18
17
Totalt268

Antall døde i Norge

Kurven viser antall registrerte koronadødsfall i Norge. Dag for dag-tallene hentes fra FHIs rapporter og viser endring fra foregående dag, totaltallene inkluderer foreløpige tall for siste dager innhentet av NRK.

OBS: Det er forsinkelse i dataene, og utslag i grafen skyldes smitte og tiltak som ligger bakover i tid. Dagens tiltak vil man først se følgene av etter noen uker.

Vaksiner

Kartet viser prosentvis hvor mange som er vaksinert i hver kommune. Du kan også søke i boksen under kartet for å finne din kommune.
Tallene oppdateres daglig.

70,8% 75,6% 78,4% 80,9%

Prosent av befolkningen vaksinert