Hopp til innhold

WWF: Dette er de beste og verste vindkraftverkene

Dagens system for vindkraft har sviktet naturen, mener WWF. – Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen, svarer Norsk vindkraftforening.

Vindkraftanlegget Midtfjellet i Vestland fylke.

EN VINDVINNER? Midtfjellet vindkraftverk i Vestland er ett av få anlegg som gir minimale skader på urørt og truet natur, ifølge WWF og Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Foto: Jan Kåre Ness / NTB

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

I en ny rapport har miljøorganisasjonen WWF rangert norske vindkraftverk ut fra hvilke skader de påfører naturen.

Det er Norsk institutt for naturforskning (Nina) som har gjennomgått alle vindkraftverkene på bestilling fra WWF:

Over 70 prosent av disse er bygd eller skal bygges i områder der de er i konflikt med viktige naturverdier, ifølge rapporten.

– Kunnskap om naturen må få større plass i beslutningene. Vi må sørge for å bygge opp fornybar energi som gir minst mulig skade, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

Karoline Andaur, WWF

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

Foto: Verdens Naturfond / WWF

Vil ha vindkraft langs motorveiene

Blant alle tillatelser som er gitt for vindkraftverk i Norge, er det kun fem som får grønt lys i rapporten:

Anlegg som ikke bryter med WWFs kriterier for vindkraft

Ingen brudd

Fylke

Kommune

Dalbygda

Rogaland

Tysvær

Songkjølen og Engerfjellet

Innlandet

Nord-Odal

Midtfjellet

Vestland

Fitjar

Ånstadblåheia

Nordland

Sortland

Ytre Vikna

Trøndelag

Nærøysund

Dalbygda, som troner øverst på listen, ligger nær infrastruktur, og overlapper ikke med urørt natur.

– Vi vil ha vindkraft for eksempel langs motorveier, der naturen allerede er forringet. Vi må se på andre områder for vindkraft enn det vi tradisjonelt har gjort, sier Andaur.

– Setter WWF for strenge kriterier?

– Nei, de er satt for å ta vare på naturen vi har i Norge, sier Andaur.

– Blåser det nok?

Professor Vigdis Vandvik (UiB) bidrar faglig i det internasjonale Naturpanelet. Hun mener kriteriene er milde.

– Rapporten viser at vindkraftområdene treffer med kirurgisk presisjon på verdifull natur, og det gjør de på grunn av konsesjonssystemet, sier Vandvik.

Anlegg som «bare» ødelegger hverdagsnatur kan få «klar kyst» fra dette systemet, selv om den også er viktig, påpeker Vandvik.

Vigdis Vandvik

Vigdis Vandvik, professor ved UiB.

Foto: UiB

– Vi må lage et kart over alle områder der vindkraft sannsynligvis ikke vil gjøre skade, og spørre: Blåser det nok her?

– Vi må tenke flerbruk av arealene, ikke ytterligere nedbygging, sier Vandvik.

Foruten de fem anleggene, bryter alle de øvrige vindkraftverkene med ett eller flere av kriteriene de er målt på i rapporten:

Anlegg som bryter tre eller fire av WWFs kriterier for vindkraft

Tre brudd (17 anlegg)

Fylke

Kommune

Haram

Møre og Romsdal

Ålesund

Frøya

Trøndelag

Frøya

Stigafjellet

Rogaland

Bjerkreim

Okla

Vestland

Stad

Stokkfjellet

Trøndelag

Selbu

Remmafjellet

Trøndelag

Orkland

Moldalsknuten

Rogaland

Sokndal

Åsen II

Rogaland

Time

Høg-Jæren

Rogaland

Hå, Time

Lista

Agder

Farsund

Røyrmyra

Rogaland

Svåheia

Rogaland

Eigersund

Roan

Trøndelag

Åfjord

Storheia

Trøndelag

Ørland, Åfjord

Marker

Viken

Marker

Tonstad

Agder

Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal

Hennøy

Vestland

Bremanger

Fire brudd (to anlegg)

Fylke

Kommune

Gilja vindkraftverk

Rogaland

Gjesdal

Sørfjord vindkraftverk

Nordland

Hamarøy

Ekspander/minimer faktaboks

Norsk vindkraftforening: – Ting kan gjøres bedre

– Vi må greie å ta vare på naturen og få ned utslippene samtidig, sier Andaur i WWF. Hun håper rapporten kan ta vindkraft-debatten et steg videre.

Norsk vindkraftforening (Norwea) har ikke rukket å sette seg inn i rapporten og vil ikke kommentere enkeltprosjekter.

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av at naturen har vært sviktet. Natur er og har vært et viktig hensyn for konsesjonsmyndighetene, og bak prosjektene som nevnes ligger omfattende prosesser og helhetsvurderinger, sier administrerende direktør Øyvind Isachsen.

– Likevel er vi enige med WWF i at ting kan gjøres bedre. Bransjen ønsker konsesjonsreform velkommen og vil selv bidra til å få ned miljøavtrykket. Vi oppfatter WWFs prinsipper mest som et innspill til hvordan vi kan ivareta miljø bedre i fremtiden.

Øyvind Isachsen

Øyvind Isachsen, administrerende direktør i Norsk vindkraftforening (Norwea).

Foto: Norwea

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) tildeler vindkraftkonsesjoner i Norge og ønsker ikke å kommentere rapporten. De viser til at Stortinget i desember skal vurdere foreslåtte endringer i den norske konsesjonsordningen.

Nå er det midlertidig stans i utdelingen av tillatelser for vindkraft i Norge.