Hopp til innhold

Vurderer kameraer på vindmøllene på Fosen for å verne reindrifta

151 Fosen-møller kan bli revet ned av hensyn til samenes rett til å drive med reindrift. Fosen Vind og OED vurderer å bruke kameraer for å stanse møllene når reinen nærmer seg.

Storheia vindpark på Fosen

Et reinsdyr går foran to av de 80 vindturbinene på Storheia vindpark på Fosen. Turbinene har rotordiameter på 117 meter og tårnhøyde på 87 meter.

Foto: Heiko Junge / NTB

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Flere titalls ganger har olje- og energiminister Terje Aasland vist til behovet for et nytt «kunnskapsgrunnlag», og til muligheten for å finne «avbøtende tiltak» i Fosen-saken.

Noe sjeldnere har han vist til konkrete eksempler på akkurat hva slike tiltak kan være.

Geir Fuglseth

Kommunikasjonsansvarlig i Fosen Vind, Geir Fuglseth. Fosen Vind har Statkraft som hovedeier, og har en årlig produksjon på 2,6 terawattimer i året fordelt på fem vindparker.

Foto: Statkraft

Kommunikasjons-ansvarlig i Fosen Vind, Geir Fuglseth, bekrefter til NRK at en mulig løsning kan være å utstyre alle vindmøllene med kameraer og bevegelsessensorer, i en såkalt «dynamisk løsning».

– Dette kan være ett av mulige tiltak, men vi vil ikke forskuttere utfallet av denne prosessen, skriver Fuglseth i en e-post.

Det samme sier statssekretær Elisabeth Sæther (Ap):

Olje- og energiministeren har nevnt periodevis stans av vindturbiner som et av flere tiltak som kan være aktuelle. Nærmere detaljer rundt dette og andre mulige tiltak er noe som må ses på i utredningsprogrammet, sier hun til NRK.

Terje Aaslands uttalelser om løsninger for Fosen-saken i Dagsnytt 18

Unnvikelsessone på minst 3 kilometer

Denne løsningen innebærer at vindturbinene stanses med fjernstyring dersom kameraer eller sensorer fanger opp at reinsdyrene nærmer seg.

Dette blant annet for å unngå at reinen trues av svært høy lyd og iskast.

Iskastvarselet for tirsdag 7. mars viser for eksempel at man må forvente is på blad eller tårn i alle vindkraftparkene på Fosen de kommende timene.

Iskastvarsel for vindkraftverk på Fosen oppdatert tirsdag 7. mars
Foto: Fosen Vind

«Ikke nærme deg turbinene», heter det i varselet.

Høyesterettsdommen fra 11. oktober 2021 sier reinen har en unnvikelsessone på minimum tre kilometer fra vindmøllene.

Unnvikelsen vil etter lagmannsrettens oppfatning være så betydelig at områdene må ses som tapt som beiteområder.

Unnvikelsessonen kan antas å være på minst tre km, men dette kommer ikke på spissen i denne saken. For senvinterbeite er det fjellrabbene som er verdifulle, og disse vil uansett være tapt.

Høyesterett / HR-2021-1975-S side 14.

Samtidig har reinbeitedistriktet på Fosen et øvre reintall på 2100 dyr, ifølge Fosen Vind.

De er fordelt på beiteområder for forskjellige sesonger som utgjør til sammen et brutto areal på 4339 kvadratkilometer.

Vinterbeiter for rein på Fosen og vindparkområder

På dette kartet er områder for vinterbeite for rein er merket i blått, mens vindparker er merket i grønt.

Foto: Fosen Vind

Deleierselskapet i Fosen Vind, Aneo, bekreftet i forrige uke til nettstedet Energiwatch.no at vindturbinene per i dag ikke er utstyrt med sensorer av den typen det er snakk om.

Mange vindmøller på Storheia vindpark

Vindturbiner på Storheia vindpark.

Foto: Heiko Junge / NTB

Leder for reinbeitedistriktet: – Ikke noen fryktelig god idé

Terje Haugen

Terje Haugen, leder for Nord-Fosen reinbeitedistrikt

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Den foreslåtte løsningen blir ikke godt mottatt av reindriftssamene på Fosen.

– Det høres ikke ut som noen fryktelig god idé, nei, sier Terje Haugen, som er leder for Nord-Fosen reinbeitedistrikt.

Han tror ikke det vil bli noe lettere å drive med reindrift på Fosen med et slikt tiltak.

– Reinen vil uansett ikke være i nærheten av vindmøllene, og det blir jo ikke noe mer mat ettersom det er så store områder som er nedbygd.

I går kunne NRK skrive om rein som virker svært komfortable med å være i nærheten av vindturbiner.

Les også Filmet rein på tur opp trappa til vindturbinen

Privat videoopptak av reinsdyr ved vindturbiner i Kjøllefjord.

Haugen mener dette ikke er representativt for reinsdyrenes oppførsel.

– Det er klart, det vil alltid komme rein inn i en vindpark. Men problemet vårt er at hovedtyngden ikke vil være der.

Privat videoopptak av reinsdyr ved vindturbiner i Kjøllefjord.

Privat videoopptak av reinsdyr ved vindturbiner i Kjøllefjord.

Haugen sier reindriftssamene ikke har hatt noen diskusjoner om den «dynamiske løsningen» enda, hverken med Statkraft eller med OED.

Han opplever kontakten med departementet som fraværende.

– Vi har ikke hatt noen møter med OED på ganske så lenge. Slik jeg forstår det, er de vi snakket med i departementet tidligere, nå utskiftet. Det er nye folk, og vi starter egentlig på bar bakke igjen.

Olje- og energiminister Terje Aasland avviser til DN at noen i hans departement er tatt av saken.

Elisabeth Sæther

OPPTATT AV KUNNSKAPSGRUNNLAG: Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet sier et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for nye vedtak i saken.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Statssekretær i olje- og energi departementet Elisabeth Sæther (Ap) sier at de er opptatt av å finne gode løsninger.

Vi må finne løsninger som ivaretar rettighetene til reindriftssamene på Fosen og skape forutsigbarhet for reindrifta og konsesjonærene. Målet er å få på plass et utredningsprogram og få gjennomført utredninger så raskt som mulig. Et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for nye vedtak i saken.