Hopp til innhold

U-landene er forbannet

Et dansk utkast til en avtaletekst har skapt oppstandelse på klimamøtet i København.

 Lumumba Stanislas Dia Ping

Lumumba Stanislas Dia Ping viser fram det omstridte avtaleutkastet på klimatoppmøtet.

Foto: EPA/JENS NORGAARD LARSEN

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Teksten, som ble lekket til den britiske avisen Guardian.co.uk , ansees å gagne rike land på bekostning av fattige land.

Ifølge anonyme kilder som avisen har snakket med innebærer forslaget at den nåværende klimaavtalen, Kyoto-protokollen, forkastes.

Utkastet skal ifølge de samme kildene også gå bort fra prinsippet om at de rike landene skal bære hovedbøren når det gjelder reduksjoner av utslipp av klimagasser.

Les: Afrikansk klimastunt i København

U-landene reagerer kraftig

Dessuten foreslås det at man skal gå bort fra den nåværende inndelingen i i-land og u-land, og heller få en ny differensiering som skiller rike u-land fra fattige u-land. Dette tolkes av Guardians kilder som et forsøk på å splitte u-landene.

- Utkastet setter resultatet av klimatoppmøtet i fare, sier Sudans Lumumba Stanislas Da Ping. Han leder G77-gruppen av utviklingsland.

- Vi vil ikke gå med på en urettferdig avtale som dømmer 80 prosent av jordas innbyggere til fortsatte lidelser og urettferdighet, sier han.

Politisk rådgiver Harald Nyeggen i Kirkens nødhjelp er enig i kritikken. Det er også generalsekretær Rasmus Hansson i WWF. Han ber Norge ta avstand fra utkastet.

Den norske forhandlingslederen, Hanne Bjurstrøm, har ingen kommentarer til det danske forslaget.

FNs klimasjef Yvo de Boer og lederen av konferansen Connie Hedegaard fra Danmark prøvde å roe gemyttene ved å understreke at dette bare dreier seg om et avtaleutkast.

Les: De kan redde klimaet

Les: - Vi skal være synlige i mengden

Nær EUs syn

Det svenske nyhetsbyrået TT har også fått se avtaleutkastet, som inneholder mange parenteser der det fortsatt mangler beslutninger.

En rask gjennomlesning viser at utkastet ligger relativt nærme EUs linje i klimaspørsmålet. EU ser ingen hensikt i å holde fast ved Kyoto-protokollen, og har lenge tatt til orde for en differensiering mellom landene.

Det er også kjent at India og Kina motsetter seg dette. Tolkningen som Guardians kilder har gjort av teksten, gjenspeiler deres syn på saken. Det hele ser med andre ord ut som fortsettelsen på dragkampen som har pågått lenge.