Slik skal flyturen din kutte utslipp

Fra 1. januar 2012 må vi alle bidra i kampen mot klimaendringene – fra flysetet. Obligatoriske klimakvoter skal hjelpe EU med å nå sine mål om å redusere skadelige miljøutslipp.

Fly, illustrasjonsbilde

Fra 2012 vil klimakvotene være bakt inn i billettprisen når vi flyr.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Fra 1. januar 2012 innfører regjeringen obligatoriske klimakvoter på alle flyreiser innen Norge, EU og EØS-området .

For deg og meg betyr dette at flybilletten vil koste mellom 40 og 320 kroner mer enn tidligere, avhengig av lengden på reisen.

Dermed vil vi alle kunne fly med litt bedre klimasamvittighet.

Beløpet dekker nemlig miljøkostnadene for de CO2-utslippene forretningsreisen eller ferieturen vår måtte medføre.

Ved å betale for én klimakvote kjøper vi oss rett til å slippe ut ett tonn CO2. Beløpene vil bli justert ettersom hvor store utslipp reisen vår forårsaker.

Ingen norsk idé

Pengene vi bruker på klimakvoter skal ifølge Miljø- og forurensningsdirektoratet gå til å finansiere utslippsbegrensende prosjekter, som for eksempel utbygging av vind- og vannkraft, både i Europa og i utviklingsland.

Les alt om klimakvoter her.

Seniorrådgiver Stig Schjølset i Point Carbon forteller at fra 2012 vil de norske flyselskapene inngå i et større, europeisk kvotesystem.

– Dette er ingen norsk idé som Stoltenberg har bestemt seg for å innføre. Dette kommer fra et EU-direktiv og vil gjelde for alle EU-land, presiserer Schjølset.

Han forklarer til NRK at alle store, europeiske engergiprodusenter, bedrifter fra mange ulike sektorer, er inne i dette systemet. Poenget er at man setter et maksimalt totalutslipp for alle bedriftene som er med, og dette maksutslippet skal være lavere enn de faktiske utslippene fra de samme bedriftene og sektorene.

– Slik tvinger man systemet totalt sett til å redusere utslippene, og Europa kommer til å nå de målene som har blitt satt for å redusere CO2-utslipp, sier Schjølset.

Bakes inn i billettprisen

Jens Stoltenberg på flyreise.

Jens Stoltenberg mener klimakampen er for viktig til at den kan overlates til frivillig innsats alene.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Siden 2008 har regjeringen oppfordret privatpersoner til å kjøpe klimakvoter på eget initiativ. Tidligere denne uken meldte VG imidlertid at salget av frivillige klimakvoter har feilet.

– I utgangspunktet er det flott med frivillig kjøp av klimakvoter, og jeg ønsker jo at folk skal fortsette med det. Men erfaringene viser at omfanget av salget er begrenset, sier statsminister Jens Stoltenberg til NTB.

Så nå blir det slutt på det forvirrende systemet der både frivillige aktører og Klima- og Forurensningsdirektioratets selv har tilbudt salg av klimakvoter. Fra 2012 skal det både bli lettere og mer rettferdig å betale seg til god klimasamvittighet.

Prisen for klimakvotene blir rett og slett bakt inn i billettprisen, på samtlige flyreiser.

Kommer ikke til å fly mindre

Ifølge tidligere leder i Lavutslippsutvalget, Jørgen Randers, er ikke beløpene høye nok til at folk vil kvie seg for å fly.

– Det er viktig å understreke at det dreier seg om så små beløp at det vil ikke ha noen innvirkning på hvor mye folk flyr, sier han til NRK.

– Likevel samler det inn potensielt mye penger som gjør at de rikere landene får en kilde som de kan bruke til å betale for klimareduksjonstiltak i fattige land. Den kilden er så viktig at det ikke gjør noe om man ikke kommer til å fly mindre, mener Randers.

Senioranalytiker Stig Schjølset i Point Carbon mener også at obligatoriske klimakvoter er smart.

– Det er kjempelurt å innføre dette obligatorisk. Før har det vært opp til hver enkelt å avgjøre om man skal prise inn den miljøkostnaden en flyreise har. Det som skjer nå er at alle blir tvunget til å betale litt ekstra for de CO2-utslippene som flyreisen medfører, uansett om man stemmer SV eller FrP, sier han.

Kjøp og salg av kvoter

Selv om miljøkvotesystemet totalt sett tvinger de europeiske flyselskapene til å redusere utslippene, har du som reisende ingen garanti for at pengene går nettopp til SAS eller Norwegians utslippskutt.

Hvis de norske selskapene ikke klarer å nå de målene som har blitt satt, plikter de seg i stedet til å «kjøpe» klimakvoter fra andre selskap slik at de bidrar til tilsvarende utslippskutt.

Hvis de derimot klarer å redusere utslippene med mer enn det som har blitt bestemt, har de mulighet til å selge kvotene sine til andre selskaper som ikke har vært like flinke.

På denne måten er alle bedrifter og selskaper tvunget til å bidra til utslippskuttene.