Hopp til innhold

I dag kommer regningen for klimaløftene

Det er mulig å kutte Norges samlede klimautslipp med 40 prosent, som regjeringen har foreslått. I dag legger gruppen «Klimakur 2020» fram tall og tiltak som skal oppfylle klimaforliket fra 2008.

Statsministeren serverer kaffe til opposisjonen

Statsministeren serverer kaffe under et klimamøte med opposisjonen i februar.

Foto: Kristin Granbo / NRK

Da klimaforliket ble lagt fram for drøye to år siden, mente partene det var realistisk at norske klimagassutslipp kunne kuttes med 15-17 millioner tonn CO2 -ekvivalenter innen 2020.

Les: Høyre og Venstre begraver klimaforliket

I dag kommer regningen som følger med en klimahelt.

Les også: – For liten vilje til endring
Les mer: – Lite handling hemmer Norges rolle internasjonalt

Sluttrapporten fra gruppen skal legges fram i dag, og vil bestå av en meny over ulike tiltak og virkemidler som kan tas i bruk for å oppfylle de nasjonale klimamålene.

Norges planer lagt merke til

I 2008 slapp Norge ut nær 54 millioner tonn CO2 . Dette var 2,2 millioner tonn mindre enn året før, men 7,6 millioner tonn mer enn i 1990.

Under klimatoppmøtet i København i desember ble Norges kuttplaner lagt merke til .

Med et mål om å kutte 30-40 % under 1990-nivå innen 2020, er Norge blant de få som bidrar til å oppfylle Klimapanelets mål om å holde den globale oppvarmingen under to grader.

Men få har så langt kunne svare på hvordan regjeringen har tenkt å nå de ambisiøse planene.

Les: Her er løftene fra København
Les også: – Tidsfristen fra København betyr ingenting
Les mer: Stoltenberg med i nytt klimaråd

«Meny» over tiltak

Miljøverndepartementet har gitt Klima- og forurensningsdirektoratet oppdraget med å lede en etatsgruppe som skal vurdere ulike virkemidler og tiltak for å oppfylle målene. Gruppen som har fått navnet Klimakur 2020 består av blant andre Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Oljedirektoratet.

Under ser du noen av tiltakene på menyen i sluttrapporten som legges fram i dag:

  • Elektrifisering av sokkelen
  • Utfasing av oljefyrer
  • Energieffektivisering i industrien
  • Kutt i transportsektoren
  • CO2-fangst og -lagring
  • Kutt i utslipp fra luftfart og skipsfart
  • Energieffektivisering innen bygg, anlegg og eiendom
  • Kutt i utslipp fra landbruket

Les mer om effekt, mangler og gjennomføring av de ulike tiltakene i Teknisk Ukeblad .

Klimakur 2020 skal i dag legge fram 160 konkrete tiltak. Forslagene skal legge til rette for kutt på 22 millioner tonn CO2.