Nå gjenstår kun 24 timer

- Det er viktig at det som skjer i sluttfasen av denne konferansen gjør det lettere, og ikke vanskeligere å fortsette samtalene etter København.

FNs klimasjef Yvo de Boer

FNs klimasjef Yvo de Boer på konferansens nest siste dag.

Foto: Anja Niedringhaus / Scanpix/AP

Kristin Granbo byline
Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Det sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i dag.

Man justerer stadig ned forventningene til morgendagen. Det har lenge vært klart at det ikke lenger er snakk om en juridisk bindende avtale - nå har man også i stor grad gått bort fra betegnelsen "politisk bindende".

Det som gjenstår er en liste over få elementer av suksess.

- Situasjonen er kritisk

- Situasjonen er kritisk, det meste er uklart og det er på ingen måte sikkert at det blir en avtale, forteller statsminister Jens Stoltenberg.

Det siste døgnet har vært preget av atter nye uoverenstemmelser, beskyldninger om lukkede prosesser og full stans i forhandlingene. Inne i Bella Center forholder man seg ikke lenger til timeplaner, og forhandlingsrommene er strengt forbeholdt beslutningstakerne.

Les også: Afrikanske land avbrøt klimaforhandlingene

Verken Solheim eller statsministeren ønsker å spå om morgendagen.

- Det er nok ikke veldig lurt av meg å spå om slutten, når det gjenstår kun 24 timer, sier Solheim, men han ser allikevel for seg et scenario for klimafinalen i København.

- Nær enighet på flere punkter

Brasil stanser åpningen av høynivådelen

Brasil stanset åpningen av høynivådelen onsdag for å kommentere prosessen ved konferansen.

Foto: IISD/Earth Negotiations Bulletin

- Det er viktig å sikre at, med eller uten en avtale, så blir alt det positive som er gjennomført bekreftet ved slutten av denne konferansen, sier Solheim.

Han forteller at forhandlerne og politikerne nå befinner seg nært flere av de kritiske arbeidspunktene.

Les: Dette er klimaforhandlingene 2009

- Vi er klin innpå en skogavtale, vi nærmer oss enighet omkring tilpasning og har også sett suksess på teknologioverføringsspørsmål.

Solheim understreker at man bør gå ut av konferansen med en klar tanke om den videre prosessen.

- Og det er viktig å sikre at det som skjer i sluttfasen av denne konferansen vil gjøre det lettere og ikke vanskeligere å fortsette disse samtalene etter København.

Les mer: - Kan nærme seg et brudd

Forsøk på bevegelse

Stoltenberg forteller i dag at det har dukket opp endel insentiver og forsøk på å få til bevegelse i en positiv retning.

Han nevner blant annet amerikanernes intitiativ til å bidra til et fond for klimatilpasning i fattige land.

Hillary Clinton fortalte i dag om USAs mål om å sikre 100 milliarder dollar årlig til langsiktig finansiering av klimatiltak i utviklingsland innen 2020.

Kina følger etter

Han mener også at det er flere indikasjoner på at Kina ønsker en avtale innen i morgen.

I kveld uttalte blant annet vise-utenriksminister He Yafei at Kina er villige til å gi detaljer omkring sine nasjonale kutt-tiltak og at de er klare for en "dialog og et samarbeid om kontroll, som ikke er påtrengende, og som ikke går ut over Kinas uavhengighet".

Dette er et steg mot å godta USAs krav om verifisering på Kinas løfter om klimatiltak. Begge disse landene har vært helt avgjørende i prosessen.

Les: Hvem mener hva i klimadebatten?

Jens Stoltenberg før siste dag i København

- Det vil være et nederlag å dra fra København uten et tall for utslippskutt, sier Stoltenberg.

Foto: Kristin Granbo / NRK

Sverige og EU rekker ut en hånd

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt og president for EU-kommisjonen José Manuel Barroso har i kveld utstrakt en hånd til det danske formannskapet og ønsker å løse opp den fastlåste situasjonen.

Reinfeldt sa til journalister i kveld at han ønsket å få til samtaler mellom de store aktørene som et bidrag til å få en avtale fra møtet i København som er mer enn tomme ord.

Samtalene skal ifølge Reinfeldt skje etter middagen hos den danske dronningen i kveld.

- Trenger mål

Stoltenberg mener imidlertid det fortsatt er en god grunn til å anstrenge seg.

Ifølge han gjenstår det fortsatt en bevegelse på mål fra en rekke land.

- Det er galt å ikke gjøre et forsøk. Mange er opptatt av en avtale som inneholder tall på utslippsreduksjoner. Det vil være et nederlag om vi ikke drar herfra med tall for utslipp, sier han.

Alle dialoger handler om disse fire temaene, forteller Stoltenberg:

- Mål for hvor mange tonn CO2 vi kan slippe ut

- Penger, og hvordan finansieringen skal fordeles

- Kontroll av klimatiltak og verifisering i de ulike landene

- En forlengelse av Kyotoprotokollen, eller én felles avtale

Etter flere forsøk av det danske formannsskapet til å presentere alternative tekster til de opprinnelige arbeidsgruppene, har de i kveld gått tilbake til de to sporene som opprettholder integriteten av Kyotoprotokollen.

Britiske The Guardian kaller utviklingen en " seier for utviklingslandene ".

Solheim synes man har vært "naive"

- Det har til tider vært en litt naiv tilnærming til hvor lett en slik avtale kom til å være, sier Erik Solheim.

Under og utenfor møtene insisterer alle på å bli hørt, og ingen er villige til å akseptere at de største kan beslutte avtaler bak ryggen på dem.

Men miljø- og utviklingsministeren forsvarer danskene, som har fått mye kritikk for håndteringen av konferansen.

- Jeg tror ikke de kunne ha gjort noe annerledes i løpet av denne prosessen. Det er en gigantisk skjæring mellom hva denne konferansen handler om og diskusjonene som finner sted inne i forhandlingsrommene. Det dreier seg bare om prosedyren og lite om faktiske beslutninger.

Under åpningsseremonien til COP15, 7. desember

Under åpningsseremonien 7. desember.

Foto: IISD/Earth Negotiations Bulletin

- Burde ha høye forventninger

Observatører har uttalt at antall deltakere har vært en utløsende faktor for problematikken. Mange mener man burde ha møttes i mindre grupper.

193 land deltar i forhandlinger, og over 120 stats- og regjeringsledere er nå samlet i den danske hovedstaden. Det er det klimaarrangementet gjennom FN som har samlet flest toppledere, og det største arrangementet som noen gang har funnet sted på dansk jord.

Etter planen skal en avtale ha vært på bordet innen i kveld.

- Har man hatt urealistiske forventninger til utfallet av København?

- Det er helt riktig at man skal ha hatt høye forventninger. De menneskene som har forventet ting av toppmøtet er de siste man skal kritisere oppi alt dette, avslutter Stoltenberg.