Velkommen til Vefsn i år 2100!

Du har nå forflyttet deg 80 år frem i tid! Vi befinner oss i en tenkt fremtid mot slutten av vårt århundre, hvor verden har greid å gjennomføre middels gode klimakutt.

Det vi skal fortelle deg her, er basert på tusenvis av opplysninger fra norske og internasjonale klimaforskere. Trenger du skiene dine lenger? Står huset under vann? La oss se.

I dag har Vefsn middels varme vintre og somre helt på det jevne i forhold til resten av landet.

Men i fremtiden har det blitt varmere.

2,8grader varmere.

Det betyr at det er blitt nesten like varmt i lavlandet i Vefsn i 2100 som det er i dag på Lindesnes, aller lengst sør i landet.

Regn

Ja, mange vil nok kose seg med høyere badetemperaturer og hete sommernetter. Sommeren i Vefsn blir over en måned lengre mot slutten av århundret, ifølge klimaforskerne!

Samtidig fører varmen til mer regn. Allerede i dag er Vefsn våtere enn snittet blant norske kommuner, og fremover blir det våtere.

Om utslippene blir middels store, får Vefsn rundt 7 prosent mer nedbør mot slutten av århundret, ifølge forskernes regnestykker. I praksis må du da ta på deg regntøy og støvler omtrent 26 dager mer i året.

Noen ekstra regndager bør vi kanskje tåle, men det som virkelig vil påvirke hverdagen, er det nye styrtregnet. Ifølge beregningene blir det betydelig flere voldsomme regnskurer i Vefsn.

Ikke bare blir det flere slike ruskevær – de får også mer kraft. Myndighetene mener vi må ruste oss for at de kraftigste regnskyllene blir hele 50% kraftigeretimesnedbør, klimapåslag

Merk at akkurat dette tallet er noe høyt fordi myndighetene mener vi bør ha litt sikkerhetsmargin.

Kraftigere styrtregn er dramatisk, for det er nettopp slikt ruskevær som forårsaker mange av naturkatastrofene her i landet.

Illustrasjon av person

I tettbygde strøk snakker vi om oversvømmelser til flere hundre millioner kroner. Nesten ingen kommuner har systemer for å ta unna så mye vann.

Dessuten blir det flere våte skred, og kraftigere regnflommer i elver og bekker. Folk i Vefsn vet så altfor godt hvor voldsomme slike naturkrefter kan være allerede i dagens klima.

En trøst når det gjelder flom, er at vi trolig får færre snøsmelteflommer i en verden med mindre snø.

Likevel advarer vannekspertene i NVE om at det blir mye større risiko for ekstreme værhendelser i alle norske kommuner fremover.

Før vi fosser videre, må vi bare si noe viktig: Ikke ta disse tallene som noen presis fasit. Selv ikke landets beste forskere kan vite nøyaktig hvor varmt og vått det blir om 80 år, spesielt ikke i små områder som kommuner. Forskerne er trygge på at hovedinntrykket stemmer, bare ikke heng deg opp i hver lille centimeter. Med det sagt: videre, til sjøs!

Havstigning

Vannet kommer ikke bare fra oven, men også nedenfra. Langs store deler av norskekysten vil havnivået stige.

Er vi middels flinke til å kutte utslipp fremover, beregner forskerne at vannstanden i Vefsn vil stige med rundt 7 centimeter mot slutten av århundret.

Men for sikkerhets skyld mener myndighetene vi må ta høyde for mer stigning i Vefsn: rundt 53 centimeter.

Men det verste med havstigningen er når det blir såkalt stormflo, altså at vannstanden plutselig stiger voldsomt på grunn av blant annet vind og tidevann. Sånne stormfloer kan gjøre skade for flere hundre millioner kroner.

Se for deg en slik stormflo, som er så kraftig at den i dag bare kommer én gang hvert 200. år. Den ser omtrent sånn ut i Vefsn.

Myndighetene mener vi må ruste oss for at dette, som altså i dag kalles en 200-års stormflo, i fremtiden kan treffe Vefsn minst hvert femte år.

-

Ingen vet nøyaktig hva så hyppige oversvømmelser vil koste for ulike kystkommuner, men noen av anslagene er så høye at de knapt er til å tro.

Og for ordens skyld: Også i tallene for stormflo har myndighetene lagt inn litt sikkerhetsmargin.

-

Billig unna

Men én ting jeg lurer på: Pleier ikke folk å si at Norge slipper billig unna klimakrisen?
En liten person med sitat

Jo, og det er sant nok – i hvert fall i forhold til andre land. Øystaten Maldivene kan bli liggende nesten helt under vann i år 2100. I Bangladesh vil millioner miste hjemmene sine. Så ille blir det neppe her.

Men selv om vi nordmenn unngår både de verste orkanene, de dødeligste hetebølgene og den mest ekstreme havnivåstigningen, er vi ikke bare heldige.

Det er nemlig her på toppen av jordkloden at oppvarmingen går aller raskest, ifølge FNs klimapanel.

Denne brå oppvarmingen kommer blant annet til å gå hardt utover vinteren vår.

Vinter

I dag har Vefsn omtrent 180 skidager en vanlig vinter. Det betyr dager med minst 20 centimeter snø på bakken.

Innen slutten av århundret anslår forskerne at nesten to tredjedeler av disse skidagene er borte.
Dette gjelder områder litt oppover i terrenget, mellom 300 og 1000 høydemeter. Hvis din faste skiløype ligger i lavlandet, blir skisesongen enda kortere: rundt én måned.

Husk at ingen av disse endringene skjer med et smell akkurat 1. januar år 2100! Endringene har allerede begynt – og blir større og større for hvert år.

Det blir også mindre snø på de ordentlig snørike dagene, de vi forbinder med snøhuler og snøballkrig. I dag ligger det rundt 123 centimeter snø på det meste i løpet av en vanlig vinter i Vefsn.

Innen slutten av århundret vil dette synke til rundt 67 centimeter, ifølge forskernes anslag. Riktignok gjelder dette for områder i lavlandet. Bor du høyere enn det, vil snøen være dypere.

Også isbreene vil smelte.

Ifølge et anslag vil 97 prosent av breisen i Vefsn være borte innen slutten av århundret, med mulige konsekvenser for både dyreliv og turisme.

Dyr og natur

Når snøen smelter tidligere, våkner også naturen raskere til liv. I fremtiden anslår forskerne at våren i Vefsn starter allerede 25. mars. Ifølge forskernes definisjon er det nesten en måned tidligere enn i et gjennomsnittlig år i dag.

Da kan bøndene her i området starte arbeidet tidligere og få frodigere enger (så lenge ikke været blir for vått og vilt, da!).

Men for mange dyr og planter betyr slike brå endringer trøbbel. Ta haren, for eksempel. Harens hvite vinterpels er tilpasset lange vintre. Men når snøen ligger kortere, virker plutselig kamuflasjen mot sin hensikt.

Det har gått dårlig med den norske haren de siste tiårene, og den er nå regnet som nær truet.

Grønt gress busk
En grønn busk

Haren er ikke alene. Innen 2100 kan klimaendringer på verdensbasis føre til at ufattelige en halv million dyrearter blir truet.Ifølge FNs naturpanel

Også norsk natur vil gjennomgå store endringer, advarer NINA.

Ingen kan vite nøyaktig hva som skjer med naturen i hver eneste lille kommune. Dyr og planter følger ikke kommunegrenser, og blir påvirket av mye annet enn klimaendringer. Men vi kan si litt om naturen i din del av landet.

Grantreer
Grantreer

For eksempel vil skogen, som i dag dekker 35 prosent av Vefsn kommune, bli tettere og bre seg utover. Trærne får litt trøbbel også, men alt i alt vokser de raskere, ifølge skogforskerne i Nibio. Ved middels utslipp får trærne rundt 42 dager mer i året på å utfolde seg!

Frodigere natur kan være dårlig nytt for reindriften i Vefsn. Norske forskere anslår at det blir varmt nok til at skogen kan erobre alle fjell- og viddeområdene i Vefsn – hundre prosent! I verste fall vil mange beiteområder for reinsdyr gro helt igjen i denne delen av landet.

et vanlig-reinsdyr

Den majestetiske snøugla, som hekker en rekke steder i Nord-Norge, er blant dem som rammes av klimaendringer. Den kan miste alle hekkeområdene sine i Norge. Snøugla er utsatt for flere klimatrusler, blant annet insektangrep og ujevne lemenår, ifølge en rapport fra NINA.

en majestetisk-snøugle

Samtidig får vi nye arter sørfra. I Nordland blir for eksempel blåmeisen trolig en mye vanligere hekkefugl i fremtiden!

en blåmeis

Men det er ikke alle nye gjester vi ønsker oss. Flere titall fremmede arter av insekter og kryp har høy risiko for å etablere seg i Norge i et varmere klima, ifølge Artsdatabanken. Alt fra argentinamaur til asiatiske biller!

Også granbarkbillen, som kan ødelegge enorme skogområder, vil få mer gunstig klima i Norge. Ifølge forskere ved Nibio blir Vefsn kommune så varm at vi kan få to generasjoner av dette glupske skadedyret på én sesong.

Dessuten vil flåtten få større utbredelse i fremtiden, ifølge norske forskere. I Vefsn blir risikoen høy for denne smittebæreren.

Igjen må vi presisere at naturen ikke formes av klimaendringer alene. Det er like viktig hvor mye skog vi hogger, hvor mange sauer vi sender på beite eller hvor mye vi bygger i naturen.

Nedi havet

Også livet i sjøen utenfor Vefsn forandrer seg.

La oss først se på oppdrettsnæringen, som går litt tøffere tider i møte. Laksen vokser dårligere og blir lettere syk når vannet blir for varmt, ifølge norske og skotske lakseforskere. Løser man ikke dette problemet, må næringen i verste fall flytte til områder med bedre forhold.

Men endringene blir minst like store utenfor oppdrettsanleggene, ifølge Havforskningsinstituttet.

Aller viktigste i dette området: Havet vil yre av slike røde prikker. Raudåte, en næringsrik hoppekreps som gir sultne fisker vann i munnen!

Det er godt nytt for fiskerinæringen, mener forskerne. Mer raudåte betyr mer sei, makrell, torsk og sild utenfor Vefsn. Fiskerne kan også regne med å få flere sørlige arter på kroken, som den smakfulle lysingen.

Dårligere nytt er det at varmere vann også hjelper den sylskarpe stillehavsøstersen. Denne uønskede arten har allerede begynt å ødelegge badestrender og ta over plassen til blåskjell langs deler av kysten i Sør-Norge. Vi vet ikke nøyktig hvilke kommuner den slår seg ned i fremover, men forskerne antar den vil spre seg til enkelte steder helt opp til Lofoten – og kanskje forbi.

Samtidig fylles havet med karbondioksid (CO2) og blir surere. Det er usikkert hva dette fører til, men flere forskere frykter at Norges dypvannskoraller vil gå i oppløsning. Det samme gjelder skallet til smådyr som de små vingesneglene. De dør uten panseret sitt.

Det siste vi må nevne når vi først er her nede på dypet, er at selve vannet blir mørkere! Hvorfor? Jo, elvene drar med seg mer jordrester ut i sjøen, delvis på grunn av klimaendringer.

Ingen vet helt hvem som vinner og taper på dette, men mindre sollys i dypet er neppe bra for tang, tare og alt annet som skal vokse. Dårlig nytt er det også for rovfisk som må se byttet sitt når de jakter.

En som derimot trives i mørket, er den lyssky kronemaneten. Den jakter i blinde, bevæpnet med tolv giftige tentakler. I fremtiden tror forskerne at «mørkets fyrste» vil innta flere av de dype fjordene og fordypningene langs Norskekysten.

Sammenligning

Alt i alt viser tallene at innbyggerne i Vefsn får større endringer enn de fleste steder i landet.

Hvis vi sorterer alle kommunene fra minst til størst endring, ser vi at temperaturøkningen i Vefsn blir kraftig:

2,8°
= èn kommune
Temperaturøkning →

Mens nedbørøkningen blir ganske gjennomsnittlig i forhold til de andre:

0%7%14%
= èn kommune
Nedbørsøkning →

Samtidig må vi huske at sånne pene grafer og tall ikke viser alt. Klimaendringer handler jo minst like mye om samfunn og økonomi, for eksempel.

Blir det mer krig i en varmere verden, og får vi flere pandemier?

Får vi flyktningkrise i norske kommuner når naturkreftene rammer land som Maldivene og Bangladesh?

Og hva hvis verdensøkonomien kollapser på grunn av hetebølger og matmangel, eller hvis ingen vil kjøpe oljen vår lenger?

Vi har ikke sagt så mye om sånt her, fordi ingen vet nøyaktig hvordan dette slår ut for fremtidens Vefsn. Men slike ringvirkninger fra utlandet blir fort de aller viktigste klimaendringene for oss nordmenn.

Skrekkscenariet

Okei, men … alt dette er bare i verste fall, sant? Dette er vel litt satt på spissen?
En liten person med sitat

Vel. Det er riktig at vi journalister ofte skriver om worst case når vi skriver om klimaendringer.

Men sånn er det dessverre ikke her. Opplysningene våre om Vefsn i år 2100 er ikke basert på forskernes skrekkscenario. De er basert på en fremtid der klimautslippene er middels store.

Middels er faktisk et ganske optimistisk scenario. Se hvor fort den kurven bøyer nedover! For å få til den fremtiden vi har fortalt om her, må verdens land kutte utslipp i rekordfart.

1860
1920
1980
2040
2100
0
40
80
120
Utslipp
i 2018
Lavt
Middels
Høyt
Historisk data: CDIAC/GCP/NOAA-ESRL/UNFCCC/BP/USGSScenariedata: IIASA
Så hvis alt dette er den optimistiske fremtiden … Tør jeg spørre hva … ?
En liten person med sitat

Skrekkscenariet, ja. Vi kommer ikke utenom en rask tur dit.

Hvis vi ikke kutter utslipp i det hele tatt, sier forskernes regnestykker at ...

Vefsn blir 4,6 grader varmere Middels utslipp 2,8 grader varmere

... og mister 150 skidager Middels utslipp 112 færre skidager

I en slik verden blir det nesten like varmt i lavlandet i Vefsn som det er i København i Danmark i dag.

... og økonomiske ringvirkninger fra utlandet kan bli så ille at det er meningsløst å regne ut prislappen.Ifølge Klimarisikoutvalget

Det er ikke lenge siden vi var på vei mot dette skrekkscenariet. Men heldigvis ser det ikke sånn ut lenger, fordi vi har begynt å ta klimahensyn mange steder i verden. For eksempel ved å stenge kullkraftverk og bygge solceller.

Bare ved å gjøre litt, bare ved å starte klimakampen, har vi altså fått fremtiden til å se litt mindre skrekkelig ut for Vefsn og verden.

Det viser at vår innsats betyr noe. Hurra!
En liten person med sitat

Avslutning

Ja, det er virkelig en god nyhet.

Det er ikke dermed sagt at vi er i mål, langt ifra. Det er allerede for sent å unngå klimaendringene fullstendig, og med dagens klimapolitikk ligger vi an til å havne et uhyggelig sted mellom middels utslipp og skrekkscenariet.

Men for hvert lille tiltak vi gjør, redder vi i hvert fall litt mer av vinteren i Vefsn.

For hver gang vi tar ekstra hensyn, beholder vi litt flere klarværsdager, unngår litt flere stormfloer og sikrer en litt mer forutsigbar natur for fiskere, bønder og bygninger.

For hver gode klimagjerning gir vi dyrene våre litt mer tid til å tilpasse seg endringene.

Vi må bare innse at endringene blir store, også i Vefsn, det er bare å begynne å forberede seg.

Men det er fortsatt vår innsats som avgjør.

Illustrasjon av norsk landskap

Sjekk klimaet i en annen kommune

  Laget av

  Design og utvikling

  • Renate Rognan
  • Vidar Kvien
  • Ragnar Aasen Rognstad
  • Susanne Stubberud Rom
  • Harald K. Jansson

  Idé, tekst og research

  • Mads Nyborg Støstad
  • Martin Skjæraasen
  • Martin Holvik

  Prosjektledelse

  • Maria Elsness

  Redaksjonssjef

  • Reidar Kristiansen

  Redaktør

  • Frank Gander

  PUBLISERT 28.11.2020